กลุ่มงานบริหาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

23 กระทู้
23 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasikarn
ใน รพ.สต.กระ...
เมื่อ Զع¹ 05, 2019, 12:00:51 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุวิมล
ใน แบบฟอร์ม...
เมื่อ áҤ 18, 2018, 09:15:42 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายประกันสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายการเงิน

1119 กระทู้
1119 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปิยธิดา
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ Ҥ 22, 2020, 04:08:15 PM

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุข

60 กระทู้
60 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย edsuke4311
ใน เอกสารงบ...
เมื่อ Ҥ 29, 2019, 10:28:31 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nubwo23
ใน Re: ไฟล์เพ...
เมื่อ ѹ¹ 10, 2018, 11:12:03 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย edsuke4311
ใน แนวทางกา...
เมื่อ áҤ 09, 2018, 11:24:35 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่านพัฒนาบุคลากร

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย boytrakan
ใน เอกสารปร...
เมื่อ ԧҤ 26, 2018, 01:14:19 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อนุสรณ์
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ Զع¹ 19, 2019, 10:48:44 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อนุสรณ์
ใน รพ.สต.กุด...
เมื่อ Զع¹ 29, 2018, 03:38:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายทันตสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kalita
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ ԧҤ 29, 2019, 09:53:50 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ

4914 กระทู้
4910 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kudsakorn
ใน Zero506 รพ.สต....
เมื่อ Ҥ 24, 2020, 10:25:29 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ

167 กระทู้
166 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Wandee432
ใน รายงาน 506 ...
เมื่อ Ҥ 16, 2020, 02:11:29 PM

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ สนทนาทั่วไป

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอะไรก็ได้และทุกสิ่งในบอร์ดนี้

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • กลับเข้าสู่บอร์ด

ระบบรับ-ส่งไฟล์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล - ศูนย์กลางข้อมูล

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

Zero506 รพ.สต.กุศกร สัปดาห์ที่ 16 งวดที่ 2 โดย kudsakorn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 24, 2020, 10:25:29 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.โนนกุง โดย noy (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 23, 2020, 02:44:56 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เกษม ระหว่างวันที่20 โดย หทัยชนก (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 23, 2020, 01:39:56 PM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.บ่อหิน โดย มนธิรา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 23, 2020, 01:19:09 PM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.นาเดื่อ โดย จักราวุธ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 23, 2020, 01:13:43 PM
506รพ.สต.หนองเต่า โดย หนองเต่า (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 23, 2020, 01:09:42 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต. กุง โดย kalita (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 23, 2020, 01:05:37 PM
รง.506 รพ.สต.นาพิน โดย พิชญธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 23, 2020, 11:14:01 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.สะพือ โดย ไสวสะพือ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 23, 2020, 10:54:13 AM
สงรายงาน 506 รพ.สต.ไหล่ทุ่ง โดย Thidarat (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 23, 2020, 10:44:20 AM
สงรายงาน 506 รพ.สต.ไหล่ทุ่ง โดย Thidarat (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 23, 2020, 10:44:02 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กระเดียน โดย ์Nuntiya Pangjay (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 23, 2020, 10:02:21 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เป้า โดย พรพิมล (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 23, 2020, 09:55:21 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.บ้านแดง โดย watchamon (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 23, 2020, 09:45:00 AM
ส่งรายงาน 506 รพสต.ตระการค่ะ โดย เบียร์ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 23, 2020, 09:38:47 AM
รายงาน 506 รพ.สต.ใหม่เจริญ โดย Wandee432 (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 23, 2020, 09:38:13 AM
506 รพ.สต.กุดยาลวน ครับ โดย อนุสรณ์ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 23, 2020, 09:20:06 AM
รพ.สต ท่าบ่อแบง ส่งรายงาน 506 วันที่ 20 ม โดย อัตชัย (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 23, 2020, 09:19:41 AM
506 รพ.สต.คำแคนน้อย โดย รัตกูล (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 23, 2020, 09:16:29 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ท่าหลวง โดย ท่าหลวง (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 23, 2020, 09:15:54 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ถ้ำแข้ โดย sayumporn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 23, 2020, 09:13:02 AM
ส่ง506 ห้วยฝ้าย โดย รพ.สต.ห้วยฝ้าย (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 23, 2020, 09:12:14 AM
506 รพ.สต.โคกน้อย โดย Nawinloachi@gmail.com (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 23, 2020, 09:05:38 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เซเป็ด โดย Jeerasak (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 23, 2020, 09:00:36 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ตากแดดใหม่ โดย ่preeyanuch (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 23, 2020, 08:52:52 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ขามเปี้ย โดย Noonim (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 23, 2020, 08:47:24 AM
ส่งรายงาน 506 (Zero report) รพ.สต.คอนสาย 20 ม.ค.63-22 ม. โดย ประภัสสร (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 23, 2020, 08:28:05 AM
ส่งรายงาน GL รพ.สต.เป้า เดือน ธ.ค.62 แก้ไข โดย ปิยธิดา (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 22, 2020, 04:08:15 PM
รพ.สต.ท่าบ่อแบง ส่ง GL เดือน ธ.ค.62 แก้ไข โดย อัตชัย (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 22, 2020, 12:24:22 PM
ส่ง GL เดือนธันวาคม62 รพ.สต.ใหม่เจริญ โดย pornpen (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 21, 2020, 03:35:35 PM
ส่งรายงาน GL รพ.สต.เป้า เดือน ธ.ค.62 โดย ปิยธิดา (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 21, 2020, 03:07:30 PM
ส่งรายงาน Glุ63 รพ.สต.บ่อหิน ธ.ค. 62 โดย Komkrit Boonsom (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 21, 2020, 02:55:46 PM
ส่ง GL63 รพ.สต.เวียง (ธ.ค.62) โดย teerayut (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 21, 2020, 01:48:30 PM
GL63 รพ.สต.เกษมเดือน ธันวาคม 2562 แก้ไขเดื โดย Jutharat26 (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 21, 2020, 12:16:41 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.โนนกุง โดย noy (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 20, 2020, 02:04:01 PM
GL2563 รพ.สตเกษม เดือน ธ.ค.62 โดย Jutharat26 (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 20, 2020, 01:04:53 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ท่าบ่อแบง วันที่16 -20 โดย อัตชัย (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 20, 2020, 12:13:05 PM
ส่ง GL เดือน ธ.ค. 62 รพ.สต.ขามเปี้ย แก้ไข โดย sureeporn (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 20, 2020, 12:03:00 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.สะพือ โดย ไสวสะพือ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 20, 2020, 11:52:30 AM
506 รพ.สต.คำแคนน้อย โดย รัตกูล (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 20, 2020, 11:35:12 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

6316 กระทู้ ใน 6310 หัวข้อ โดย 131 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: Jeerasak
กระทู้ล่าสุด: "Zero506 รพ.สต...." ( Ҥ 24, 2020, 10:25:29 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

18 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 18. ออนไลน์มากที่สุด: 167 (ѹҤ 10, 2019, 05:56:29 AM)