กลุ่มงานบริหาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

23 กระทู้
23 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasikarn
ใน รพ.สต.กระ...
เมื่อ Զع¹ 05, 2019, 12:00:51 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุวิมล
ใน แบบฟอร์ม...
เมื่อ áҤ 18, 2018, 09:15:42 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายประกันสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายการเงิน

1444 กระทู้
1444 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Nuntiya
ใน ส่งปิดงบ...
เมื่อ Ȩԡ¹ 24, 2020, 03:29:27 PM

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุข

60 กระทู้
60 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย edsuke4311
ใน เอกสารงบ...
เมื่อ Ҥ 29, 2019, 10:28:31 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nubwo23
ใน Re: ไฟล์เพ...
เมื่อ ѹ¹ 10, 2018, 11:12:03 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย edsuke4311
ใน แนวทางกา...
เมื่อ áҤ 09, 2018, 11:24:35 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่านพัฒนาบุคลากร

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย boytrakan
ใน เอกสารปร...
เมื่อ ԧҤ 26, 2018, 01:14:19 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อนุสรณ์
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ Զع¹ 19, 2019, 10:48:44 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อนุสรณ์
ใน รพ.สต.กุด...
เมื่อ Զع¹ 29, 2018, 03:38:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายทันตสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kalita
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ ԧҤ 29, 2019, 09:53:50 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ

6850 กระทู้
6846 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย หทัยชนก
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ Ȩԡ¹ 23, 2020, 11:44:56 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ

185 กระทู้
184 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Nawinloachi@gmail.com
ใน 506 รพ.สต.โ...
เมื่อ Ҥ 26, 2020, 11:01:09 AM

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ สนทนาทั่วไป

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอะไรก็ได้และทุกสิ่งในบอร์ดนี้

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • กลับเข้าสู่บอร์ด

ระบบรับ-ส่งไฟล์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล - ศูนย์กลางข้อมูล

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ส่งปิดงบปีงบ2563 รพ.สต.กระเดียน โดย Nuntiya (ฝ่ายการเงิน)
Ȩԡ¹ 24, 2020, 03:29:27 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เกษม ระหว่างวันที่ 1 โดย หทัยชนก (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 23, 2020, 11:44:56 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กุง โดย kalita (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 23, 2020, 11:10:19 AM
รายงาน 506 รพ.สต.ใหม่เจริญ โดย Wandee432 (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 23, 2020, 10:57:40 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เซเป็ด โดย Jeerasak (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 23, 2020, 10:47:22 AM
506 รพ.สต.คำแคนน้อย โดย รัตกูล (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 23, 2020, 10:41:31 AM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.บ่อหิน โดย มนธิรา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 23, 2020, 10:35:02 AM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.นาเดื่อ โดย จักราวุธ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 23, 2020, 10:34:59 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.บ้านแดง โดย watchamon (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 23, 2020, 10:13:16 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ท่าหลวง (zero) โดย ท่าหลวง (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 23, 2020, 10:07:14 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ถ้ำแข้ โดย sayumporn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 23, 2020, 08:43:19 AM
ส่งรายงาน GL ปิดงบ 63 รพ.สต.ท่าหลวง โดย ท่าหลวง (ฝ่ายการเงิน)
Ȩԡ¹ 23, 2020, 08:37:22 AM
506 รพ.สต.หนองเต่า โดย หนองเต่า (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 23, 2020, 08:28:45 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กระเดียน โดย ์Nuntiya Pangjay (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 23, 2020, 08:26:39 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ขามเปี้ย โดย Noonim (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 23, 2020, 08:26:24 AM
506 รพ.สต.กุดยาลวน โดย ปิ่นนภา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 23, 2020, 08:01:27 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต. กุง โดย kalita (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 19, 2020, 01:57:59 PM
ส่ง 506 (Zero report) รพ.สต.คำสมิง โดย sirakt (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 19, 2020, 01:50:18 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.สะพือ โดย ไสวสะพือ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 19, 2020, 01:49:16 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ท่าหลวง โดย ท่าหลวง (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 19, 2020, 11:07:13 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ขามเปี้ย โดย Noonim (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 19, 2020, 10:53:59 AM
506 รพ.สต.โคกน้อย โดย Nawinloachi@gmail.com (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 19, 2020, 10:48:21 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ท่าบ่อแบง โดย อัตชัย (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 19, 2020, 10:03:40 AM
506 รพ.สต.กุดยาลวน โดย ปิ่นนภา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 19, 2020, 09:25:37 AM
ปิดงบรพ.สต.กุดยาลวน โดย ปิ่นนภา (ฝ่ายการเงิน)
Ȩԡ¹ 19, 2020, 09:23:44 AM
ปิดงบการเงิน 63 รพ.สต.เวียง โดย teerayut (ฝ่ายการเงิน)
Ȩԡ¹ 18, 2020, 03:32:02 PM
ส่งปิดงบปี 2563 รพ.สต.เซเป็ด โดย วัฒนา (ฝ่ายการเงิน)
Ȩԡ¹ 18, 2020, 03:12:05 PM
ส่งรายงานการเงิน GL63(ปิดงบ) รพ.สต.นาเดื โดย วัฒนา (ฝ่ายการเงิน)
Ȩԡ¹ 18, 2020, 03:03:32 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กุศกร โดย kudsakorn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 08, 2020, 03:20:07 PM
506 รพ.สต.กุดยาลวน โดย ปิ่นนภา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 05, 2020, 12:41:39 PM
ส่ง506 ห้วยฝ้าย โดย รพ.สต.ห้วยฝ้าย (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 05, 2020, 11:56:24 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เกษม ระหว่างวันที่ 2 โดย หทัยชนก (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 05, 2020, 10:48:46 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ท่าบ่อแบง โดย อัตชัย (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 05, 2020, 10:24:38 AM
506 รพ.สต.โคกน้อย โดย Nawinloachi@gmail.com (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 05, 2020, 10:18:23 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ขามเปี้ย โดย Noonim (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 05, 2020, 10:12:03 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.คอนสาย 2 พ.ย.63-4 พ.ย .63 โดย ประภัสสร (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 05, 2020, 10:11:16 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ถ้ำแข้ โดย sayumporn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 05, 2020, 10:04:06 AM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.นาเดื่อ โดย จักราวุธ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 05, 2020, 09:51:17 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต. กุง โดย kalita (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 05, 2020, 09:43:15 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.สะพือ โดย phakhamon (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ȩԡ¹ 05, 2020, 09:43:12 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

8595 กระทู้ ใน 8589 หัวข้อ โดย 131 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: Jeerasak
กระทู้ล่าสุด: "ส่งปิดงบ..." ( Ȩԡ¹ 24, 2020, 03:29:27 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

34 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 41. ออนไลน์มากที่สุด: 167 (ѹҤ 10, 2019, 05:56:29 AM)