กลุ่มงานบริหาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

20 กระทู้
20 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sudarat Kanlayawisut
ใน โครงการอ...
เมื่อ ѹҤ 10, 2018, 11:14:52 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุวิมล
ใน แบบฟอร์ม...
เมื่อ áҤ 18, 2018, 09:15:42 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายประกันสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายการเงิน

700 กระทู้
700 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tadsanee12
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ วันนี้ เวลา 01:52:49 PM

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุข

56 กระทู้
56 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย พิชญธิดา
ใน ค่าเสื่อ...
เมื่อ Ҿѹ 08, 2019, 10:30:36 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nubwo23
ใน Re: ไฟล์เพ...
เมื่อ ѹ¹ 10, 2018, 11:12:03 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย edsuke4311
ใน แนวทางกา...
เมื่อ áҤ 09, 2018, 11:24:35 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่านพัฒนาบุคลากร

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย boytrakan
ใน เอกสารปร...
เมื่อ ԧҤ 26, 2018, 01:14:19 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kamaporn
ใน ความรู้เ...
เมื่อ áҤ 19, 2018, 03:01:29 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อนุสรณ์
ใน รพ.สต.กุด...
เมื่อ Զع¹ 29, 2018, 03:38:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายทันตสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasikarn
ใน แผนปฏิบั...
เมื่อ Ȩԡ¹ 20, 2018, 11:19:59 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ

2815 กระทู้
2811 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย หทัยชนก
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:25:46 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ

137 กระทู้
136 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kajeab_kajeab
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ Ҿѹ 01, 2019, 10:59:41 AM

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ สนทนาทั่วไป

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอะไรก็ได้และทุกสิ่งในบอร์ดนี้

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • กลับเข้าสู่บอร์ด

ระบบรับ-ส่งไฟล์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล - ศูนย์กลางข้อมูล

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ส่งรายงาน gl เดือน มค 2562 รพ.สต.ตระการค่ โดย tadsanee12 (ฝ่ายการเงิน)
วันนี้ เวลา 01:52:49 PM
ส่งGL เดือน ม.ค.ุ62 รพ.สตเป้า แก้ไขใหม่ โดย nouy (ฝ่ายการเงิน)
วันนี้ เวลา 01:52:44 PM
คอนสายส่งการเงินแก้ไขGLม.ค.2562 โดย หนองเต่า (ฝ่ายการเงิน)
วันนี้ เวลา 12:54:54 PM
ส่ง GL62 รพ.สต.เวียง(ม.ค.62) โดย kajeab_kajeab (ฝ่ายการเงิน)
วันนี้ เวลา 12:32:40 PM
ส่งรายงาน Zero report รพ.สต.เกษม ระหว่างวันท โดย หทัยชนก (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 11:25:46 AM
ส่ง GL เดือนมกราคม 62 รพ.สต.ใหม่เจริญ โดย pornpen (ฝ่ายการเงิน)
วันนี้ เวลา 10:37:02 AM
ส่ง GL ม.ค.62 รพ.สต. คำสมิง และแก้ไข เดือน โดย pensri (ฝ่ายการเงิน)
Ҿѹ 19, 2019, 02:28:56 PM
ส่งรายงานการเงิน GL มค 62 ห้วยฝ้าย โดย รพ.สต.ห้วยฝ้าย (ฝ่ายการเงิน)
Ҿѹ 18, 2019, 04:07:59 PM
506 รพ.สต.โคกน้อย โดย Nawinloachi@gmail.com (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҿѹ 18, 2019, 02:29:46 PM
ส่งรายงาน Zero report รพ.สต.เกษม ระหว่างวันท โดย หทัยชนก (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҿѹ 18, 2019, 01:48:54 PM
506 รพ.สต.คำแคนน้อย โดย รัตกูล (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҿѹ 18, 2019, 12:17:23 PM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.บ่อหิน โดย มนธิรา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҿѹ 18, 2019, 11:41:40 AM
ส่งรายงานการเงินเดือน มกราคม 62 รพ.สต. โดย nouy (ฝ่ายการเงิน)
Ҿѹ 18, 2019, 11:05:45 AM
ส่ง gl เดือน มค.62 โดย nouy (ฝ่ายการเงิน)
Ҿѹ 18, 2019, 11:04:51 AM
ส่ง รายงาน 506 รพ.สต.เวียง โดย kajeab_kajeab (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҿѹ 18, 2019, 11:00:32 AM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.นาเดื่อ โดย จักราวุธ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҿѹ 18, 2019, 10:38:14 AM
ส่งรายงาน 506 (Zero Report) รพ.สต.ท่าหลวง โดย ท่าหลวง (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҿѹ 18, 2019, 10:26:31 AM
Zero506 รพ.สต.กุศกร สัปดาห์ที่ 21 งวดที่ 1 โดย kudsakorn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҿѹ 18, 2019, 10:25:19 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.บ้านแดง โดย watchamon (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҿѹ 18, 2019, 10:16:23 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.นาพิน โดย พิชญธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҿѹ 18, 2019, 09:57:46 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.สะพือ โดย ติงลี่ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҿѹ 18, 2019, 09:45:23 AM
ส่ง รง.506 รพ.สต.เซเป็ด โดย วัฒนา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҿѹ 18, 2019, 09:42:49 AM
ส่ง Zero report รพ.สต.กระเดียน โดย ์Nuntiya Pangjay (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҿѹ 18, 2019, 09:39:20 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ถ้ำแข้ โดย sayumporn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҿѹ 18, 2019, 09:31:15 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เป้า โดย พรพิมล (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҿѹ 18, 2019, 09:22:17 AM
ส่ง506 รพ.สต.โนนกุง โดย nonkung (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҿѹ 18, 2019, 09:10:11 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.โพนเมือง โดย Thipmunin (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҿѹ 18, 2019, 09:09:20 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.คอนสาย 14 ก.พ.62 - 17 ก.พ.62 โดย ประภัสสร (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҿѹ 18, 2019, 09:05:34 AM
506 รพ.สต.กุดยาลวน โดย ปิ่นนภา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҿѹ 18, 2019, 09:02:12 AM
รายงาน 506 รพ.สต.ใหม่เจริญ โดย ปิยธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҿѹ 18, 2019, 08:50:00 AM
506 รพ.สต.หนองเต่า โดย หนองเต่า (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҿѹ 18, 2019, 08:48:40 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต. กุง โดย kalita (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҿѹ 18, 2019, 08:46:31 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ขามเปี้ย โดย Noonim (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҿѹ 18, 2019, 08:40:36 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ท่าบ่อแบง โดย supatra (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҿѹ 18, 2019, 08:34:08 AM
ส่ง 506 รพ.สต.ไหล่ทุ่ง โดย ไหล่ทุ่ง (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҿѹ 18, 2019, 07:48:06 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ตากแดดใหม่ โดย ่preeyanuch (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҿѹ 18, 2019, 07:34:38 AM
ส่งGL62-รพ.สต.เกษม-ม.ค.2562 โดย Jutharat26 (ฝ่ายการเงิน)
Ҿѹ 16, 2019, 10:15:19 AM
ส่ง GL ม.ค.62 ตากแดด แก้ไขล่าสุดค่ะ โดย อรดี (ฝ่ายการเงิน)
Ҿѹ 15, 2019, 03:04:42 PM
ส่งGL มค รพ.ส.คอนสาย โดย P03663 (ฝ่ายการเงิน)
Ҿѹ 15, 2019, 01:59:25 PM
ส่ง GL เดือน ม.ค. 62 รพ.สต.ขามเปี้ย โดย Noonim (ฝ่ายการเงิน)
Ҿѹ 15, 2019, 01:51:56 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

3758 กระทู้ ใน 3752 หัวข้อ โดย 128 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: junjira
กระทู้ล่าสุด: "ส่งรายงา..." ( วันนี้ เวลา 01:52:49 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

8 บุคคลทั่วไป, 2 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
tadsanee12, nouy

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 14. ออนไลน์มากที่สุด: 103 (ѹ¹ 24, 2018, 02:58:23 AM)