กลุ่มงานบริหาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

23 กระทู้
23 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasikarn
ใน รพ.สต.กระ...
เมื่อ Զع¹ 05, 2019, 12:00:51 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุวิมล
ใน แบบฟอร์ม...
เมื่อ áҤ 18, 2018, 09:15:42 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายประกันสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายการเงิน

852 กระทู้
852 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nonkung
ใน GL 62 กุศกร ...
เมื่อ Զع¹ 20, 2019, 03:28:37 PM

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุข

60 กระทู้
60 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย edsuke4311
ใน เอกสารงบ...
เมื่อ Ҥ 29, 2019, 10:28:31 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nubwo23
ใน Re: ไฟล์เพ...
เมื่อ ѹ¹ 10, 2018, 11:12:03 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย edsuke4311
ใน แนวทางกา...
เมื่อ áҤ 09, 2018, 11:24:35 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่านพัฒนาบุคลากร

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย boytrakan
ใน เอกสารปร...
เมื่อ ԧҤ 26, 2018, 01:14:19 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อนุสรณ์
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ Զع¹ 19, 2019, 10:48:44 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อนุสรณ์
ใน รพ.สต.กุด...
เมื่อ Զع¹ 29, 2018, 03:38:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายทันตสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kalita
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ Զع¹ 05, 2019, 02:32:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ

3589 กระทู้
3585 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย จักราวุธ
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ Զع¹ 24, 2019, 02:08:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ

150 กระทู้
149 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ไหล่ทุ่ง
ใน ส่ง 506 รพ.ส...
เมื่อ Զع¹ 03, 2019, 10:43:34 AM

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ สนทนาทั่วไป

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอะไรก็ได้และทุกสิ่งในบอร์ดนี้

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • กลับเข้าสู่บอร์ด

ระบบรับ-ส่งไฟล์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล - ศูนย์กลางข้อมูล

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ส่งรายงาน506 รพ.สต.นาเดื่อ โดย จักราวุธ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 24, 2019, 02:08:09 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กุง โดย kalita (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 24, 2019, 11:52:45 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ท่าบ่อแบง โดย supatra (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 24, 2019, 11:52:29 AM
506 รพ.สต.คำแคนน้อย โดย รัตกูล (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 24, 2019, 11:48:08 AM
ส่งรายงาน Zero report รพ.สต.เกษม ระหว่างวันท โดย หทัยชนก (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 24, 2019, 11:37:23 AM
ส่ง รง.506 รพ.สต.เซเป็ด โดย วัฒนา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 24, 2019, 11:26:27 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กุศกร โดย kudsakorn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 24, 2019, 11:13:44 AM
506 รพ.สต.กุดยาลวน ครับ โดย อนุสรณ์ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 24, 2019, 10:30:23 AM
รายงาน 506 รพ.สต.ใหม่เจริญ โดย ปิยธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 24, 2019, 10:26:16 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.โพนเมือง โดย Thipmunin (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 24, 2019, 10:25:08 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ถ้ำแข้ โดย sayumporn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 24, 2019, 10:04:27 AM
ส่งรายงาน 506 (Zero report) รพ.สต.คอนสาย 20-23 มิ.ย.62 โดย ประภัสสร (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 24, 2019, 10:03:03 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เวียง โดย teerayut (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 24, 2019, 10:00:00 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ขามเปี้ย โดย Noonim (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 24, 2019, 09:50:41 AM
506 รพ.สต.หนองเต่า โดย หนองเต่า (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 24, 2019, 09:49:10 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.บ้านแดง โดย watchamon (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 24, 2019, 09:19:22 AM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.บ่อหิน โดย มนธิรา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 24, 2019, 09:08:01 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ท่าหลวง โดย ท่าหลวง (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 24, 2019, 08:59:00 AM
ส่ง 506 รพ.สต.ไหล่ทุ่ง โดย วันดี (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 24, 2019, 08:38:27 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.นาพิน โดย พิชญธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 24, 2019, 08:34:57 AM
GL 62 กุศกร พ.ค. โดย nonkung (ฝ่ายการเงิน)
Զع¹ 20, 2019, 03:28:37 PM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.นาเดื่อ โดย จักราวุธ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 20, 2019, 02:10:08 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต. กุง โดย kalita (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 20, 2019, 01:35:31 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.คำแคนน้อย โดย prasit (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 20, 2019, 01:13:22 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ท่าหลวง โดย ท่าหลวง (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 20, 2019, 01:06:50 PM
ส่งรายงาน Zero report รพ.สต.เกษม ระหว่างวันท โดย หทัยชนก (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 20, 2019, 11:37:08 AM
506 รพ.สต.กุดยาลวน โดย ปิ่นนภา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 20, 2019, 11:32:40 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เวียง โดย teerayut (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 20, 2019, 11:20:42 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.บ้านแดง โดย watchamon (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 20, 2019, 11:19:37 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ถ้ำแข้ โดย sayumporn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 20, 2019, 11:14:31 AM
ส่งรายงาน 506 (Zero report) รพ.สต.คอนสาย 17-19 มิ.ย.62 โดย ประภัสสร (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 20, 2019, 11:05:44 AM
ส่งรายงาน 506 (Zero report) รพ.สต.คอนสาย 13-16 มิ.ย.62 โดย ประภัสสร (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 20, 2019, 11:03:00 AM
ส่งรายงาน Zero506 รพ.สต.กุศกร สัปดาห์ที่ โดย kudsakorn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 20, 2019, 10:52:42 AM
ส่งรายงาน 506 รพสต.ตระการค่ะ โดย เบียร์ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 20, 2019, 10:45:25 AM
506 รพ.สต.หนองเต่า โดย หนองเต่า (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 20, 2019, 10:22:51 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.สะพือ โดย ติงลี่ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 20, 2019, 09:48:15 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.นาพิน โดย พิชญธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 20, 2019, 09:43:18 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ท่าบ่อแบง โดย supatra (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 20, 2019, 09:22:34 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กระเดียน โดย ์Nuntiya Pangjay (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 20, 2019, 08:55:06 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.โพนเมือง โดย Thipmunin (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 20, 2019, 08:39:55 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

4706 กระทู้ ใน 4700 หัวข้อ โดย 128 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: junjira
กระทู้ล่าสุด: "ส่งรายงา..." ( Զع¹ 24, 2019, 02:08:09 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

3 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 10. ออนไลน์มากที่สุด: 103 (ѹ¹ 24, 2018, 02:58:23 AM)