กลุ่มงานบริหาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

23 กระทู้
23 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasikarn
ใน รพ.สต.กระ...
เมื่อ Զع¹ 05, 2019, 12:00:51 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุวิมล
ใน แบบฟอร์ม...
เมื่อ áҤ 18, 2018, 09:15:42 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายประกันสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายการเงิน

1406 กระทู้
1406 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รัตกูล
ใน รายงานกา...
เมื่อ ѹ¹ 21, 2020, 12:27:05 PM

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุข

60 กระทู้
60 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย edsuke4311
ใน เอกสารงบ...
เมื่อ Ҥ 29, 2019, 10:28:31 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nubwo23
ใน Re: ไฟล์เพ...
เมื่อ ѹ¹ 10, 2018, 11:12:03 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย edsuke4311
ใน แนวทางกา...
เมื่อ áҤ 09, 2018, 11:24:35 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่านพัฒนาบุคลากร

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย boytrakan
ใน เอกสารปร...
เมื่อ ԧҤ 26, 2018, 01:14:19 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อนุสรณ์
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ Զع¹ 19, 2019, 10:48:44 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อนุสรณ์
ใน รพ.สต.กุด...
เมื่อ Զع¹ 29, 2018, 03:38:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายทันตสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kalita
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ ԧҤ 29, 2019, 09:53:50 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ

6542 กระทู้
6538 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย noy
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ ѹ¹ 24, 2020, 04:04:25 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ

184 กระทู้
183 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ท่าหลวง
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ ѹ¹ 03, 2020, 09:14:04 AM

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ สนทนาทั่วไป

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอะไรก็ได้และทุกสิ่งในบอร์ดนี้

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • กลับเข้าสู่บอร์ด

ระบบรับ-ส่งไฟล์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล - ศูนย์กลางข้อมูล

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ส่งรายงาน 506 รพ.สต.โนนกุง โดย noy (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 24, 2020, 04:04:25 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ท่าบ่อแบง โดย อัตชัย (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 24, 2020, 04:00:54 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ถ้ำแข้ โดย sayumporn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 24, 2020, 03:35:12 PM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.นาเดื่อ โดย จักราวุธ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 24, 2020, 03:31:49 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต. กุง โดย kalita (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 24, 2020, 12:41:50 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เกษม ระหว่างวันที่ 2 โดย หทัยชนก (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 24, 2020, 12:24:02 PM
รายงาน 506 รพ.สต.ใหม่เจริญ โดย Wandee432 (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 24, 2020, 10:24:24 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เป้า โดย พรพิมล (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 24, 2020, 09:53:49 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กุศกร โดย kudsakorn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 24, 2020, 09:48:50 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.บ้านแดง โดย watchamon (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 24, 2020, 09:38:35 AM
506 รพ.สต.หนองเต่า โดย หนองเต่า (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 24, 2020, 09:37:17 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ท่าหลวง (zero) โดย ท่าหลวง (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 24, 2020, 09:21:58 AM
ส่งรายงาน 506 รพสต.ตระการค่ะ โดย เบียร์ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 24, 2020, 09:08:04 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.คอนสาย 21 ก.ย .63-23 ก.ย .63 โดย ประภัสสร (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 24, 2020, 09:02:31 AM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.บ่อหิน โดย มนธิรา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 24, 2020, 08:57:31 AM
ส่ง506 ห้วยฝ้าย โดย รพ.สต.ห้วยฝ้าย (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 24, 2020, 08:55:56 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.นาพิน โดย พิชญธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 24, 2020, 08:54:59 AM
506 รพ.สต.คำแคนน้อย โดย รัตกูล (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 24, 2020, 08:51:07 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ตากแดดใหม่ โดย ่preeyanuch (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 24, 2020, 08:45:50 AM
506 รพ.สต.กุดยาลวน โดย ปิ่นนภา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 24, 2020, 08:43:48 AM
สงรายงาน 506 รพ.สต.ไหล่ทุ่ง โดย Thidarat (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 24, 2020, 08:43:25 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เซเป็ด โดย Jeerasak (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 24, 2020, 08:35:10 AM
รายงานการเงิน รพ สต คำแคนน้อย โดย รัตกูล (ฝ่ายการเงิน)
ѹ¹ 21, 2020, 12:27:05 PM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.นาเดื่อ โดย จักราวุธ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 21, 2020, 12:20:48 PM
รพ.สต.ท่าบ่อแบง ส่งGL63 แก้ไข 2 เดือน กค แ โดย อัตชัย (ฝ่ายการเงิน)
ѹ¹ 21, 2020, 12:12:56 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.คำแคนน้อย โดย prasit (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 21, 2020, 11:46:03 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.สะพือ โดย ไสวสะพือ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 21, 2020, 11:36:26 AM
506 รพ.สต.หนองเต่า โดย หนองเต่า (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 21, 2020, 11:35:19 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.คำสมิง โดย pensri (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 21, 2020, 11:35:15 AM
506 รพ.สต.โคกน้อย โดย Nawinloachi@gmail.com (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 21, 2020, 11:25:25 AM
ส่งรายงาน 506 โดย kudsakorn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 21, 2020, 11:19:22 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต. กุง โดย kalita (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 21, 2020, 11:10:49 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เป้า โดย พรพิมล (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 21, 2020, 11:09:18 AM
ส่งรายงาน 506 รพสต.ตระการค่ะ โดย เบียร์ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 21, 2020, 11:08:05 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ถ้ำแข้ โดย sayumporn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 21, 2020, 11:01:06 AM
รายงาน 506 รพ.สต.ใหม่เจริญ โดย Wandee432 (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 21, 2020, 10:53:11 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เกษม ระหว่างวันที่ 1 โดย หทัยชนก (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 21, 2020, 10:51:04 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.นาพิน โดย พิชญธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 21, 2020, 10:36:52 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.โนนกุง โดย nonkung (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 21, 2020, 10:03:15 AM
506 รพ.สต.กุดยาลวน โดย ปิ่นนภา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 21, 2020, 09:43:47 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

8248 กระทู้ ใน 8242 หัวข้อ โดย 131 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: Jeerasak
กระทู้ล่าสุด: "ส่งรายงา..." ( ѹ¹ 24, 2020, 04:04:25 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

20 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 35. ออนไลน์มากที่สุด: 167 (ѹҤ 10, 2019, 05:56:29 AM)