กลุ่มงานบริหาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

22 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sudarat Kanlayawisut
ใน 10.คำสั่งแ...
เมื่อ ¹ 11, 2019, 11:50:33 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุวิมล
ใน แบบฟอร์ม...
เมื่อ áҤ 18, 2018, 09:15:42 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายประกันสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายการเงิน

770 กระทู้
770 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Noonim
ใน ส่ง GL เดื...
เมื่อ ¹ 21, 2019, 02:39:45 PM

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุข

58 กระทู้
58 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Thipmunin
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ ¹ 01, 2019, 11:01:44 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nubwo23
ใน Re: ไฟล์เพ...
เมื่อ ѹ¹ 10, 2018, 11:12:03 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย edsuke4311
ใน แนวทางกา...
เมื่อ áҤ 09, 2018, 11:24:35 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่านพัฒนาบุคลากร

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย boytrakan
ใน เอกสารปร...
เมื่อ ԧҤ 26, 2018, 01:14:19 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kamaporn
ใน ความรู้เ...
เมื่อ áҤ 19, 2018, 03:01:29 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อนุสรณ์
ใน รพ.สต.กุด...
เมื่อ Զع¹ 29, 2018, 03:38:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายทันตสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasikarn
ใน แผนปฏิบั...
เมื่อ Ȩԡ¹ 20, 2018, 11:19:59 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ

3177 กระทู้
3173 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ท่าหลวง
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ ¹ 19, 2019, 04:33:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ

143 กระทู้
142 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย noy
ใน ส่ง506 รพ.ส...
เมื่อ ¹ 08, 2019, 09:44:27 AM

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ สนทนาทั่วไป

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอะไรก็ได้และทุกสิ่งในบอร์ดนี้

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • กลับเข้าสู่บอร์ด

ระบบรับ-ส่งไฟล์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล - ศูนย์กลางข้อมูล

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ส่ง GL เดือน มีนาคม 62 รพ.สต.ขามเปี้ย แก้ โดย Noonim (ฝ่ายการเงิน)
¹ 21, 2019, 02:39:45 PM
ส่ง GL เดือน มีนาคม 62 รพ.สต.ขามเปี้ย แก้ โดย Noonim (ฝ่ายการเงิน)
¹ 21, 2019, 02:08:10 PM
ส่ง GL เดือน มีนาคม 62 รพ.สต.ขามเปี้ย แก้ โดย Noonim (ฝ่ายการเงิน)
¹ 21, 2019, 09:19:51 AM
รพ.สต.กุศกร ส่งรายงาน GL62 เดือน มีนาคม 2 โดย kudsakorn (ฝ่ายการเงิน)
¹ 20, 2019, 04:36:51 PM
ส่ง GL เดือน มีค.62 รพ.สต.เซเป็ด (แก้ไข) โดย วัฒนา (ฝ่ายการเงิน)
¹ 20, 2019, 10:54:40 AM
ส่งรายงาน GL62 ,มี.ค. รพ.สต.ท่าหลวง โดย ท่าหลวง (ฝ่ายการเงิน)
¹ 20, 2019, 08:49:18 AM
ส่งรายงาน 506 (Zero Report) รพ.สต.ท่าหลวง โดย ท่าหลวง (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
¹ 19, 2019, 04:33:05 PM
ส่งGL เดือน มี.ค.ุ62 รพ.สตเป้า โดย nouy (ฝ่ายการเงิน)
¹ 19, 2019, 02:03:13 PM
ส่งรายงาน GL62 มี.ค. รพ.สต.ท่าหลวง โดย ท่าหลวง (ฝ่ายการเงิน)
¹ 19, 2019, 11:12:18 AM
ส่ง GL ตค.61-มีค.62 รพ.สต.ใหม่เจริญ แก้ไข โดย pornpen (ฝ่ายการเงิน)
¹ 19, 2019, 09:35:35 AM
ส่งรายงานการเงิน มี.ค 62 โดย Nawinloachi@gmail.com (ฝ่ายการเงิน)
¹ 19, 2019, 09:08:40 AM
GL62_03661 รพ.สต.กุศกร เดือน มีนาคม 2562 ส่งให โดย kudsakorn (ฝ่ายการเงิน)
¹ 18, 2019, 05:06:27 PM
ส่ง GL ตค.61-มีค.62 รพ.สต.ใหม่เจริญ แก้ไข โดย pornpen (ฝ่ายการเงิน)
¹ 18, 2019, 04:36:36 PM
ส่ง GL มี.ค.62 รพ.สต. คำสมิง โดย pensri (ฝ่ายการเงิน)
¹ 18, 2019, 02:38:41 PM
ส่ง Zero report รพ.สต.คำสมิง โดย pensri (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
¹ 18, 2019, 02:13:43 PM
ส่ง506 รพ.สต.โนนกุง โดย noy (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
¹ 18, 2019, 02:12:01 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เกษม ระหว่างวันที่ 1 โดย หทัยชนก (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
¹ 18, 2019, 01:17:53 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.บ้านแดง (Zero report ) โดย watchamon (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
¹ 18, 2019, 12:45:32 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เวียง โดย teerayut (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
¹ 18, 2019, 12:07:32 PM
ส่งรายงาน Gl รพ.สต.บ่อหิน เดือน มี.ค. 62 โดย Komkrit Boonsom (ฝ่ายการเงิน)
¹ 18, 2019, 12:02:29 PM
506 คำแคนน้อย โดย รัตกูล (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
¹ 18, 2019, 11:25:00 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.โพนเมือง โดย Thipmunin (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
¹ 18, 2019, 10:57:07 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กุศกร โดย kudsakorn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
¹ 18, 2019, 10:17:02 AM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.นาเดื่อ โดย จักราวุธ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
¹ 18, 2019, 10:12:16 AM
ส่ง 506 รพ.สต.ไหล่ทุ่ง โดย ไหล่ทุ่ง (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
¹ 18, 2019, 10:01:34 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.สะพือ โดย ติงลี่ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
¹ 18, 2019, 09:37:57 AM
506รพ.สต.หนองเต่า โดย หนองเต่า (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
¹ 18, 2019, 09:31:51 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ถ้ำแข้ โดย sayumporn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
¹ 18, 2019, 09:16:40 AM
ส่ง Zero report รพ.สต.กระเดียน โดย ์Nuntiya Pangjay (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
¹ 18, 2019, 09:02:49 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กุดยาลวนครับ โดย ปิ่นนภา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
¹ 18, 2019, 08:56:09 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต. กุง โดย kalita (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
¹ 18, 2019, 08:52:59 AM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.บ่อหิน โดย มนธิรา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
¹ 18, 2019, 08:52:14 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.นาพิน โดย พิชญธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
¹ 18, 2019, 08:48:11 AM
รายงาน 506 รพ.สต.ใหม่เจริญ โดย ปิยธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
¹ 18, 2019, 08:47:26 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ท่าบ่อแบง โดย supatra (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
¹ 18, 2019, 08:45:39 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.คอนสาย 15เม.ย.62 - 17 เม.ย.62 โดย ประภัสสร (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
¹ 18, 2019, 08:37:17 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ขามเปี้ย โดย Noonim (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
¹ 18, 2019, 08:29:44 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ตากแดดใหม่ โดย ่preeyanuch (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
¹ 18, 2019, 07:59:14 AM
รายงาน 506 รพ.สต.ใหม่เจริญ โดย ปิยธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
¹ 17, 2019, 08:32:49 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ตากแดดใหม่ โดย ่preeyanuch (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
¹ 17, 2019, 08:27:59 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

4200 กระทู้ ใน 4194 หัวข้อ โดย 128 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: junjira
กระทู้ล่าสุด: "ส่ง GL เดื..." ( ¹ 21, 2019, 02:39:45 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 3. ออนไลน์มากที่สุด: 103 (ѹ¹ 24, 2018, 02:58:23 AM)