กลุ่มงานบริหาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

23 กระทู้
23 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasikarn
ใน รพ.สต.กระ...
เมื่อ Զع¹ 05, 2019, 12:00:51 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุวิมล
ใน แบบฟอร์ม...
เมื่อ áҤ 18, 2018, 09:15:42 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายประกันสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายการเงิน

1300 กระทู้
1300 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nonkung
ใน ส่งGL_รพ.ส...
เมื่อ Զع¹ 24, 2020, 02:02:15 PM

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุข

60 กระทู้
60 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย edsuke4311
ใน เอกสารงบ...
เมื่อ Ҥ 29, 2019, 10:28:31 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nubwo23
ใน Re: ไฟล์เพ...
เมื่อ ѹ¹ 10, 2018, 11:12:03 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย edsuke4311
ใน แนวทางกา...
เมื่อ áҤ 09, 2018, 11:24:35 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่านพัฒนาบุคลากร

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย boytrakan
ใน เอกสารปร...
เมื่อ ԧҤ 26, 2018, 01:14:19 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อนุสรณ์
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ Զع¹ 19, 2019, 10:48:44 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อนุสรณ์
ใน รพ.สต.กุด...
เมื่อ Զع¹ 29, 2018, 03:38:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายทันตสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kalita
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ ԧҤ 29, 2019, 09:53:50 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ

6005 กระทู้
6001 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ์Nuntiya Pangjay
ใน ส่ง Zero report ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:35:19 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ

177 กระทู้
176 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย หนองเต่า
ใน 506 รพ.สต.หน...
เมื่อ ¹ 30, 2020, 08:55:18 AM

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ สนทนาทั่วไป

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอะไรก็ได้และทุกสิ่งในบอร์ดนี้

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • กลับเข้าสู่บอร์ด

ระบบรับ-ส่งไฟล์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล - ศูนย์กลางข้อมูล

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ส่ง Zero report รพ.สต.กระเดียน โดย ์Nuntiya Pangjay (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 11:35:19 AM
ส่งรายงาน Zero506 รพ.สต.กุศกร สัปดาห์ที่ โดย kudsakorn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 10:48:09 AM
506 รพ.สต.คำแคนน้อย โดย รัตกูล (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 10:42:51 AM
506 รพ.สต.กุดยาลวน โดย ปิ่นนภา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 10:36:22 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.สะพือ โดย phakhamon (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 10:00:12 AM
รายงาน 506 รพ.สต.ใหม่เจริญ โดย Wandee432 (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 09:58:41 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.บ้านแดง โดย watchamon (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 09:57:14 AM
สงรายงาน 506 รพ.สต.ไหล่ทุ่ง โดย Thidarat (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 09:43:32 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.นาพิน โดย พิชญธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 09:39:41 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ท่าหลวง โดย ท่าหลวง (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 09:16:41 AM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.บ่อหิน โดย มนธิรา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 09:14:46 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ท่าบ่อแบง โดย อัตชัย (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 09:06:05 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เซเป็ด โดย Jeerasak (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 09:05:54 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เป้า โดย ปิยธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 08:55:00 AM
506 รพ.สต.หนองเต่า โดย หนองเต่า (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 08:52:40 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ขามเปี้ย โดย Noonim (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 08:52:31 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ตากแดดใหม่ โดย ่preeyanuch (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 08:36:02 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.คอนสาย 25 มิ.ย.63-28 มิ.ย .63 โดย ประภัสสร (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 30, 2020, 08:37:19 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต. กุง โดย kalita (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 29, 2020, 12:07:32 PM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.นาเดื่อ โดย จักราวุธ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 29, 2020, 11:39:32 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กุศกร โดย kudsakorn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 29, 2020, 10:51:10 AM
ส่งรายงาน Zero report รพ.สต.เกษม ระหว่างวันท โดย หทัยชนก (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 29, 2020, 10:38:38 AM
506 รพ.สต.กุดยาลวน ครับ โดย อนุสรณ์ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 29, 2020, 10:25:40 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.สะพือ โดย phakhamon (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 29, 2020, 10:22:23 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ท่าบ่อแบง วันที่25-29 โดย อัตชัย (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 29, 2020, 10:14:44 AM
ส่ง Zero report รพ.สต.กระเดียน โดย ์Nuntiya Pangjay (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 29, 2020, 09:46:45 AM
506 รพ.สต.หนองเต่า โดย หนองเต่า (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 29, 2020, 09:42:57 AM
506 รพ.สต.โคกน้อย โดย Nawinloachi@gmail.com (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 29, 2020, 09:06:53 AM
ส่งรง.506 รพ.สต.ห้วยฝ้าย โดย รพ.สต.ห้วยฝ้าย (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 29, 2020, 09:05:57 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เซเป็ด โดย Jeerasak (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 29, 2020, 09:04:31 AM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.บ่อหิน โดย มนธิรา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 29, 2020, 09:01:09 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.บ้านแดง โดย watchamon (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 29, 2020, 08:59:28 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.คำสมิง โดย pensri (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 29, 2020, 08:56:51 AM
สงรายงาน 506 รพ.สต.ไหล่ทุ่ง โดย Thidarat (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 29, 2020, 08:55:22 AM
รายงาน 506 รพ.สต.ใหม่เจริญ โดย Wandee432 (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 29, 2020, 08:53:51 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ตากแดดใหม่ โดย ่preeyanuch (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 29, 2020, 08:53:40 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เป้า โดย ปิยธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 29, 2020, 08:47:58 AM
ส่งรายงาน 506 รพสต.ตระการค่ะ โดย เบียร์ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 29, 2020, 08:40:30 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.นาพิน โดย พิชญธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 29, 2020, 08:39:55 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ขามเปี้ย โดย Noonim (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 29, 2020, 08:38:45 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

7598 กระทู้ ใน 7592 หัวข้อ โดย 131 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: Jeerasak
กระทู้ล่าสุด: "ส่ง Zero report ..." ( วันนี้ เวลา 11:35:19 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

5 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 17. ออนไลน์มากที่สุด: 167 (ѹҤ 10, 2019, 05:56:29 AM)