กลุ่มงานบริหาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

23 กระทู้
23 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasikarn
ใน รพ.สต.กระ...
เมื่อ Զع¹ 05, 2019, 12:00:51 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุวิมล
ใน แบบฟอร์ม...
เมื่อ áҤ 18, 2018, 09:15:42 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายประกันสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายการเงิน

1194 กระทู้
1194 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nouy
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ չҤ 20, 2020, 01:46:57 PM

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุข

60 กระทู้
60 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย edsuke4311
ใน เอกสารงบ...
เมื่อ Ҥ 29, 2019, 10:28:31 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nubwo23
ใน Re: ไฟล์เพ...
เมื่อ ѹ¹ 10, 2018, 11:12:03 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย edsuke4311
ใน แนวทางกา...
เมื่อ áҤ 09, 2018, 11:24:35 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่านพัฒนาบุคลากร

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย boytrakan
ใน เอกสารปร...
เมื่อ ԧҤ 26, 2018, 01:14:19 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อนุสรณ์
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ Զع¹ 19, 2019, 10:48:44 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อนุสรณ์
ใน รพ.สต.กุด...
เมื่อ Զع¹ 29, 2018, 03:38:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายทันตสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kalita
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ ԧҤ 29, 2019, 09:53:50 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ

5372 กระทู้
5368 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ห้วยฝ้าย
ใน ส่ง506 ห้ว...
เมื่อ วันนี้ เวลา 10:29:25 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ

173 กระทู้
172 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย พิชญธิดา
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ չҤ 30, 2020, 10:10:32 AM

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ สนทนาทั่วไป

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอะไรก็ได้และทุกสิ่งในบอร์ดนี้

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • กลับเข้าสู่บอร์ด

ระบบรับ-ส่งไฟล์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล - ศูนย์กลางข้อมูล

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ส่ง506 ห้วยฝ้าย โดย รพ.สต.ห้วยฝ้าย (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 10:29:25 AM
ส่งรายงาน Zero report รพ.สต.เกษม ระหว่างวันท โดย หทัยชนก (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 30, 2020, 03:47:59 PM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.นาเดื่อ โดย จักราวุธ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 30, 2020, 11:34:02 AM
ส่ง 506 (Zero report) รพ.สต.คำสมิง โดย pensri (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 30, 2020, 10:20:21 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.นาพิน โดย พิชญธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ)
չҤ 30, 2020, 10:10:32 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กระเดียน โดย ์Nuntiya Pangjay (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 30, 2020, 10:09:56 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.บ้านแดง โดย watchamon (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 30, 2020, 09:57:28 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.สะพือ โดย ไสวสะพือ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 30, 2020, 09:52:14 AM
รพ.สต ท่าบ่อแบง ส่งรายงาน 506 วันที่26 ม โดย อัตชัย (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 30, 2020, 09:50:11 AM
ส่ง506 รพ.สต.โนนกุง โดย nonkung (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 30, 2020, 09:42:25 AM
Zero506 รพ.สต.กุศกร สัปดาห์ที่ 26 งวดที่ 1 โดย kudsakorn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 30, 2020, 09:39:34 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ขามเปี้ย โดย Noonim (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 30, 2020, 09:37:46 AM
506 คำแคนน้อย โดย รัตกูล (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 30, 2020, 09:32:24 AM
506รพ.สต.หนองเต่า โดย หนองเต่า (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 30, 2020, 09:29:47 AM
ส่งรายงาน 506 รพสต.ตระการค่ะ โดย เบียร์ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 30, 2020, 09:29:12 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เป้า โดย ปิยธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 30, 2020, 09:28:23 AM
506 รพ.สต.โคกน้อย โดย Nawinloachi@gmail.com (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 30, 2020, 09:26:05 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ถ้ำแข้ โดย sayumporn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 30, 2020, 09:16:54 AM
รายงาน 506 รพ.สต.ใหม่เจริญ โดย Wandee432 (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 30, 2020, 09:15:52 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต. กุง โดย kalita (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 30, 2020, 09:15:08 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ท่าหลวง โดย ท่าหลวง (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 30, 2020, 09:10:27 AM
สงรายงาน 506 รพ.สต.ไหล่ทุ่ง โดย Thidarat (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 30, 2020, 09:06:06 AM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.บ่อหิน โดย มนธิรา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 30, 2020, 09:03:41 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เซเป็ด โดย Jeerasak (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 30, 2020, 08:57:50 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ตากแดดใหม่ โดย ่preeyanuch (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 30, 2020, 08:54:57 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.คอนสาย 26มี.ค.63-29 มี.ค.63 โดย ประภัสสร (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 30, 2020, 08:50:31 AM
506 รพ.สต.กุดยาลวน ครับ โดย อนุสรณ์ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 30, 2020, 08:48:23 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เกษม ระหว่างวันที่ 1 โดย หทัยชนก (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 28, 2020, 02:16:25 PM
506 รพ.สต.กุดยาลวน ครับ โดย อนุสรณ์ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 26, 2020, 04:44:40 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ถ้ำแข้ โดย sayumporn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 26, 2020, 03:16:11 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ขามเปี้ย โดย Noonim (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 26, 2020, 12:21:18 PM
506 คำแคนน้อย โดย รัตกูล (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 26, 2020, 11:58:27 AM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.นาเดื่อ โดย จักราวุธ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 26, 2020, 11:49:29 AM
506 รพ.สต.โคกน้อย โดย Nawinloachi@gmail.com (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 26, 2020, 11:38:57 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.นาพิน โดย พิชญธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 26, 2020, 11:27:41 AM
ส่งรายงาย 506 โดย kudsakorn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 26, 2020, 10:54:31 AM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.บ่อหิน โดย มนธิรา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 26, 2020, 10:21:16 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.บ้านแดง โดย watchamon (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 26, 2020, 10:16:12 AM
รายงาน 506 รพ.สต.ใหม่เจริญ โดย Wandee432 (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 26, 2020, 09:58:45 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กระเดียน โดย ์Nuntiya Pangjay (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 26, 2020, 09:27:32 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

6855 กระทู้ ใน 6849 หัวข้อ โดย 131 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: Jeerasak
กระทู้ล่าสุด: "ส่ง506 ห้ว..." ( วันนี้ เวลา 10:29:25 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

17 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 28. ออนไลน์มากที่สุด: 167 (ѹҤ 10, 2019, 05:56:29 AM)