กลุ่มงานบริหาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

23 กระทู้
23 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasikarn
ใน รพ.สต.กระ...
เมื่อ Զع¹ 05, 2019, 12:00:51 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุวิมล
ใน แบบฟอร์ม...
เมื่อ áҤ 18, 2018, 09:15:42 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายประกันสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายการเงิน

964 กระทู้
964 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อัตชัย
ใน รพ.สต.ท่า...
เมื่อ ѹ¹ 20, 2019, 11:36:43 AM

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุข

60 กระทู้
60 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย edsuke4311
ใน เอกสารงบ...
เมื่อ Ҥ 29, 2019, 10:28:31 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nubwo23
ใน Re: ไฟล์เพ...
เมื่อ ѹ¹ 10, 2018, 11:12:03 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย edsuke4311
ใน แนวทางกา...
เมื่อ áҤ 09, 2018, 11:24:35 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่านพัฒนาบุคลากร

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย boytrakan
ใน เอกสารปร...
เมื่อ ԧҤ 26, 2018, 01:14:19 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อนุสรณ์
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ Զع¹ 19, 2019, 10:48:44 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อนุสรณ์
ใน รพ.สต.กุด...
เมื่อ Զع¹ 29, 2018, 03:38:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายทันตสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kalita
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ ԧҤ 29, 2019, 09:53:50 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ

4118 กระทู้
4114 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย หทัยชนก
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ ѹ¹ 19, 2019, 02:41:24 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ

158 กระทู้
157 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วันดี
ใน ส่ง 506 รพ.ส...
เมื่อ ѹ¹ 19, 2019, 09:28:02 AM

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ สนทนาทั่วไป

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอะไรก็ได้และทุกสิ่งในบอร์ดนี้

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • กลับเข้าสู่บอร์ด

ระบบรับ-ส่งไฟล์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล - ศูนย์กลางข้อมูล

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

รพ.สต.ท่าบ่อแบง ส่งสำเนา 407 สำเนาสมุด โดย อัตชัย (ฝ่ายการเงิน)
ѹ¹ 20, 2019, 11:36:43 AM
ส่ง GL62 รพ.สต.เวียง(ส.ค.62) โดย teerayut (ฝ่ายการเงิน)
ѹ¹ 20, 2019, 08:45:33 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เกษม ระหว่างวันที่ 1 โดย หทัยชนก (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 19, 2019, 02:41:24 PM
ส่ง506 ห้วยฝ้าย โดย รพ.สต.ห้วยฝ้าย (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 19, 2019, 02:15:56 PM
506 รพ.สต.คำแคนน้อย โดย รัตกูล (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 19, 2019, 01:54:56 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ถ้ำแข้ โดย sayumporn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 19, 2019, 12:26:23 PM
ส่ง 506 (Zero report) รพ.สต.คำสมิง โดย pensri (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 19, 2019, 11:44:59 AM
ส่งรายงาน 506 รพสต.ตระการค่ะ โดย เบียร์ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 19, 2019, 11:14:04 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เวียง โดย teerayut (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 19, 2019, 10:49:50 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.โนนกุง โดย noy (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 19, 2019, 09:51:51 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.บ้านแดง โดย watchamon (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 19, 2019, 09:41:58 AM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.นาเดื่อ โดย จักราวุธ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 19, 2019, 09:39:41 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ท่าหลวง โดย ท่าหลวง (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 19, 2019, 09:33:20 AM
ส่ง 506 รพ.สต.ไหล่ทุ่ง โดย วันดี (ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ)
ѹ¹ 19, 2019, 09:28:02 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ท่าบ่อแบง โดย อัตชัย (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 19, 2019, 09:27:53 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.สะพือ โดย ติงลี่ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 19, 2019, 09:26:07 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ตากแดดใหม่ โดย ่preeyanuch (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 19, 2019, 09:19:44 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต. กุง โดย kalita (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 19, 2019, 09:13:32 AM
รายงาน 506 รพ.สต.ใหม่เจริญ โดย ปิยธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 19, 2019, 09:01:11 AM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.บ่อหิน โดย มนธิรา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 19, 2019, 08:54:13 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.นาพิน โดย พิชญธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 19, 2019, 08:53:53 AM
506 รพ.สต.กุดยาลวน โดย อนุสรณ์ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 19, 2019, 08:39:24 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ขามเปี้ย โดย Noonim (ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ)
ѹ¹ 19, 2019, 07:43:29 AM
GL62_03661 รพ.สต.กุศกร เดือน สิงหาคม 2562 โดย kudsakorn (ฝ่ายการเงิน)
ѹ¹ 18, 2019, 09:02:51 AM
GL62-รพ.สต.เกษม-สิงหาคม 2562 แก้ไข เดือน กรก โดย Jutharat26 (ฝ่ายการเงิน)
ѹ¹ 17, 2019, 02:36:14 PM
ส่ง GL เดือนสค 62 รพ.สต.ใหม่เจริญ โดย pornpen (ฝ่ายการเงิน)
ѹ¹ 17, 2019, 02:21:15 PM
ส่งรายงาน Zero report รพ.สต.เกษม ระหว่างวันท โดย หทัยชนก (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 16, 2019, 01:39:32 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.คำสมิง โดย pensri (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 16, 2019, 10:39:10 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กุศกร โดย kudsakorn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 16, 2019, 10:22:10 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กุง โดย kalita (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 16, 2019, 10:05:34 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กระเดียน โดย ์Nuntiya Pangjay (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 16, 2019, 10:03:27 AM
ส่ง GL สค 62 แก้ รพ.สต.ห้วยฝ้าย โดย รพ.สต.ห้วยฝ้าย (ฝ่ายการเงิน)
ѹ¹ 16, 2019, 09:47:17 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ท่าหลวง โดย ท่าหลวง (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 16, 2019, 09:35:32 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.บ้านแดง โดย watchamon (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 16, 2019, 09:33:41 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ตากแดดใหม่ โดย ่preeyanuch (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 16, 2019, 09:31:05 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เวียง โดย teerayut (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 16, 2019, 09:30:48 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.นาพิน โดย พิชญธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 16, 2019, 09:14:59 AM
ส่งรายงาน 506 รพสต.ตระการค่ะ โดย เบียร์ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 16, 2019, 09:13:54 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ขามเปี้ย โดย Noonim (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 16, 2019, 09:12:09 AM
ส่งรายงาน 506 (Zero report) รพ.สต.คอนสาย 12 ก.ย.-15 ก. โดย ประภัสสร (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ѹ¹ 16, 2019, 09:10:24 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

5356 กระทู้ ใน 5350 หัวข้อ โดย 128 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: junjira
กระทู้ล่าสุด: "รพ.สต.ท่า..." ( ѹ¹ 20, 2019, 11:36:43 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

8 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 10. ออนไลน์มากที่สุด: 103 (ѹ¹ 24, 2018, 02:58:23 AM)