กลุ่มงานบริหาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

24 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sudarat Kanlayawisut
ใน รับสมัคร...
เมื่อ ¹ 21, 2021, 11:05:34 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุวิมล
ใน แบบฟอร์ม...
เมื่อ áҤ 18, 2018, 09:15:42 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายประกันสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายการเงิน

1622 กระทู้
1622 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Jutharat26
ใน GL64_ รพ.สต.เ...
เมื่อ Ҥ 11, 2021, 04:07:39 PM

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุข

60 กระทู้
60 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย edsuke4311
ใน เอกสารงบ...
เมื่อ Ҥ 29, 2019, 10:28:31 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nubwo23
ใน Re: ไฟล์เพ...
เมื่อ ѹ¹ 10, 2018, 11:12:03 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย edsuke4311
ใน แนวทางกา...
เมื่อ áҤ 09, 2018, 11:24:35 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่านพัฒนาบุคลากร

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย boytrakan
ใน เอกสารปร...
เมื่อ ԧҤ 26, 2018, 01:14:19 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อนุสรณ์
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ Զع¹ 19, 2019, 10:48:44 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อนุสรณ์
ใน รพ.สต.กุด...
เมื่อ Զع¹ 29, 2018, 03:38:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายทันตสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kalita
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ ԧҤ 29, 2019, 09:53:50 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ

7933 กระทู้
7929 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phakhamon
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ Ҥ 11, 2021, 11:47:57 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ

204 กระทู้
203 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย noy
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ Ҥ 06, 2021, 12:05:55 PM

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ สนทนาทั่วไป

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอะไรก็ได้และทุกสิ่งในบอร์ดนี้

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • กลับเข้าสู่บอร์ด

ระบบรับ-ส่งไฟล์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล - ศูนย์กลางข้อมูล

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

GL64_ รพ.สต.เกษม เม.ย.64 โดย Jutharat26 (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 11, 2021, 04:07:39 PM
ส่งรายงานการเงินGLรพ.สต.ไหล่ทุ่งเดือ โดย นาฎอนงค์ (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 11, 2021, 12:37:14 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.สะพือ โดย phakhamon (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 11, 2021, 11:47:57 AM
ส่ง GLเม.ย 64รพ.สต.กระเดียน โดย Nuntiya (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 11, 2021, 11:20:00 AM
ส่ง506 รพ.สต.โนนกุง โดย nonkung (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 11, 2021, 09:06:29 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เกษม ระหว่างวันที่ 6 โดย หทัยชนก (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 10, 2021, 03:32:45 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ถ้ำแข้ โดย sayumporn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 10, 2021, 03:04:26 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต. กุง โดย kalita (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 10, 2021, 02:10:23 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เป้า โดย ปิยธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 10, 2021, 01:43:02 PM
ส่ง GL เดือน เมษายน 64 รพ.สต.บ้านแดง โดย watchamon (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 10, 2021, 12:59:49 PM
506 รพ.สต.หนองเต่า โดย หนองเต่า (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 10, 2021, 12:54:33 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.นาพิน โดย พิชญธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 10, 2021, 11:35:46 AM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.นาเดื่อ โดย จักราวุธ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 10, 2021, 10:43:08 AM
506 รพ.สต.กุดยาลวน โดย ปิ่นนภา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 10, 2021, 10:38:56 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.บ้านแดง โดย watchamon (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 10, 2021, 10:32:32 AM
ส่ง506 ห้วยฝ้าย โดย รพ.สต.ห้วยฝ้าย (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 10, 2021, 09:53:40 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ท่าบ่อแบง โดย อัตชัย (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 10, 2021, 09:52:48 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เวียง โดย teerayut (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 10, 2021, 09:25:57 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กระเดียน โดย Nuntiya (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 10, 2021, 09:13:19 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ท่าหลวง โดย ท่าหลวง (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 10, 2021, 09:05:54 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ตากแดดใหม่ โดย ่preeyanuch (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 10, 2021, 08:54:43 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ขามเปี้ย โดย Noonim (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 10, 2021, 08:54:03 AM
สงรายงาน 506 รพ.สต.ไหล่ทุ่ง โดย Thidarat (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 10, 2021, 08:53:23 AM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.บ่อหิน โดย มนธิรา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 10, 2021, 08:09:46 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กุศกร โดย kudsakorn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 09, 2021, 03:21:05 PM
รง.GLเม.ย.63-14257-รพ.สต.กุง โดย kung (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 09, 2021, 12:04:30 PM
ส่งรายงาน GL เม.ย.64 รพ.สต.ท่าหลวง โดย ท่าหลวง (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 08, 2021, 09:28:38 AM
ส่งรายงาน GL64 รพ.สต.นาพิน เดือน เมย.64 โดย พิชญธิดา (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 07, 2021, 03:31:10 PM
ส่งรายงานการเงิน GL เม.ย 64 โดย ไสวสะพือ (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 07, 2021, 11:58:39 AM
ส่งรายงาน GL64(แก้ไข ม.ค.64-เม.ย.64) รพ.สต.นาเ โดย จักราวุธ (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 07, 2021, 10:42:16 AM
สงรายงาน 506 รพ.สต.ไหล่ทุ่ง โดย Thidarat (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 06, 2021, 03:02:34 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เซเป็ด โดย วัฒนา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 06, 2021, 01:30:19 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.โนนกุง โดย noy (ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ)
Ҥ 06, 2021, 12:05:55 PM
เงินเดือนข้าราชการ เม.ย. 64 โดย สุพัตรา ปาละบุตร (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 06, 2021, 11:50:27 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เป้า โดย พรพิมล (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 06, 2021, 11:23:44 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.บ้านแดง โดย watchamon (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 06, 2021, 11:03:43 AM
506 รพ.สต.คำแคนน้อย โดย รัตกูล (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 06, 2021, 10:52:27 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.สะพือ โดย phakhamon (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 06, 2021, 10:35:10 AM
506 รพ.สต.โคกน้อย โดย Nawinloachi@gmail.com (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 06, 2021, 10:30:26 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เวียง โดย teerayut (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 06, 2021, 10:18:18 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

9876 กระทู้ ใน 9870 หัวข้อ โดย 131 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: Jeerasak
กระทู้ล่าสุด: "GL64_ รพ.สต.เ..." ( Ҥ 11, 2021, 04:07:39 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

25 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 39. ออนไลน์มากที่สุด: 167 (ѹҤ 10, 2019, 05:56:29 AM)