กลุ่มงานบริหาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

20 กระทู้
20 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sudarat Kanlayawisut
ใน โครงการอ...
เมื่อ ѹҤ 10, 2018, 11:14:52 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุวิมล
ใน แบบฟอร์ม...
เมื่อ áҤ 18, 2018, 09:15:42 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายประกันสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายการเงิน

735 กระทู้
735 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nouy
ใน ส่งGL เดือ...
เมื่อ չҤ 20, 2019, 02:13:06 PM

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุข

57 กระทู้
57 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปิ่นนภา
ใน 506 รพ.สต.กุ...
เมื่อ չҤ 14, 2019, 10:14:33 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nubwo23
ใน Re: ไฟล์เพ...
เมื่อ ѹ¹ 10, 2018, 11:12:03 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย edsuke4311
ใน แนวทางกา...
เมื่อ áҤ 09, 2018, 11:24:35 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่านพัฒนาบุคลากร

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย boytrakan
ใน เอกสารปร...
เมื่อ ԧҤ 26, 2018, 01:14:19 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kamaporn
ใน ความรู้เ...
เมื่อ áҤ 19, 2018, 03:01:29 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อนุสรณ์
ใน รพ.สต.กุด...
เมื่อ Զع¹ 29, 2018, 03:38:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายทันตสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasikarn
ใน แผนปฏิบั...
เมื่อ Ȩԡ¹ 20, 2018, 11:19:59 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ

3039 กระทู้
3035 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pensri
ใน ส่ง 506 (Zero repo...
เมื่อ չҤ 25, 2019, 01:54:18 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ

141 กระทู้
140 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ท่าหลวง
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ չҤ 11, 2019, 11:35:19 AM

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ สนทนาทั่วไป

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอะไรก็ได้และทุกสิ่งในบอร์ดนี้

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • กลับเข้าสู่บอร์ด

ระบบรับ-ส่งไฟล์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล - ศูนย์กลางข้อมูล

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ส่ง 506 (Zero report) รพ.สต.คำสมิง โดย pensri (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 25, 2019, 01:54:18 PM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.เวียง โดย kajeab_kajeab (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 25, 2019, 01:11:52 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ถ้ำแข้ โดย sayumporn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 25, 2019, 12:20:14 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เกษม ระหว่างวันที่ 2 โดย หทัยชนก (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 25, 2019, 12:14:46 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ขามเปี้ย โดย Noonim (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 25, 2019, 11:51:09 AM
506 รพ.สต.โคกน้อย โดย Nawinloachi@gmail.com (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 25, 2019, 11:37:05 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กระเดียน โดย ์Nuntiya Pangjay (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 25, 2019, 11:34:09 AM
506 รพ.สต.หนองเต่า โดย หนองเต่า (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 25, 2019, 11:24:32 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เป้า โดย พรพิมล (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 25, 2019, 11:02:14 AM
506 รพ.สต.กุดยาลวน โดย ปิ่นนภา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 25, 2019, 10:14:29 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.คอนสาย 21 มี.ค.62 - 24 มี.ค.62 โดย ประภัสสร (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 25, 2019, 09:49:24 AM
ส่งรายงาน Zero506 รพ.สต.กุศกร สัปดาห์ที่ โดย kudsakorn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 25, 2019, 09:46:39 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.โนนกุง โดย nonkung (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 25, 2019, 09:29:57 AM
ส่ง รง.506 รพ.สต.เซเป็ด โดย วัฒนา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 25, 2019, 09:23:18 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต. กุง โดย kalita (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 25, 2019, 09:20:55 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.นาพิน โดย พิชญธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 25, 2019, 09:12:05 AM
ส่งรายงาน 506 (Zero Report) รพ.สต.ท่าหลวง โดย ท่าหลวง (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 25, 2019, 09:10:08 AM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.บ่อหิน โดย มนธิรา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 25, 2019, 09:02:19 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.สะพือ โดย ติงลี่ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 25, 2019, 08:42:53 AM
ส่ง 506 รพ.สต.ไหล่ทุ่ง โดย ไหล่ทุ่ง (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 25, 2019, 08:42:27 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ตระการค่ะ โดย เบียร์ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 25, 2019, 08:41:37 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ตากแดดใหม่ โดย ่preeyanuch (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 25, 2019, 08:40:21 AM
รพ.สต.ท่าบ่อแบง โดย อัตชัย (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 25, 2019, 08:39:34 AM
รายงาน 506 รพ.สต.ใหม่เจริญ โดย ปิยธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 25, 2019, 08:39:20 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.โพนเมือง โดย Thipmunin (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 25, 2019, 07:51:03 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ขามเปี้ย โดย Noonim (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 21, 2019, 03:42:20 PM
506 คำแคนน้อย โดย รัตกูล (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 21, 2019, 01:31:39 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.คำสมิง โดย pensri (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 21, 2019, 01:29:02 PM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.เวียง โดย kajeab_kajeab (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 21, 2019, 11:42:24 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เป้า โดย พรพิมล (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 21, 2019, 10:51:58 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ถ้ำแข้ โดย sayumporn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 21, 2019, 10:48:52 AM
ส่งรายงาน Zero report รพ.สต.เกษม ระหว่างวันท โดย หทัยชนก (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 21, 2019, 10:39:37 AM
ส่ง รง.506 รพ.สต.เซเป็ด โดย วัฒนา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 21, 2019, 10:25:38 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กุศกร โดย kudsakorn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 21, 2019, 10:22:47 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.นาพิน โดย พิชญธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 21, 2019, 10:07:57 AM
รายงาน 506 รพ.สต.ใหม่เจริญ โดย ปิยธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 21, 2019, 09:29:47 AM
ส่ง506 รพ.สต.โนนกุง โดย nonkung (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 21, 2019, 09:29:22 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.โพนเมือง โดย Thipmunin (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 21, 2019, 09:21:12 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กุง โดย kalita (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 21, 2019, 09:19:18 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ท่าหลวง โดย ท่าหลวง (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
չҤ 21, 2019, 09:10:30 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

4022 กระทู้ ใน 4016 หัวข้อ โดย 128 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: junjira
กระทู้ล่าสุด: "ส่ง 506 (Zero repo..." ( չҤ 25, 2019, 01:54:18 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

2 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 24. ออนไลน์มากที่สุด: 103 (ѹ¹ 24, 2018, 02:58:23 AM)