กลุ่มงานบริหาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

23 กระทู้
23 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasikarn
ใน รพ.สต.กระ...
เมื่อ Զع¹ 05, 2019, 12:00:51 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุวิมล
ใน แบบฟอร์ม...
เมื่อ áҤ 18, 2018, 09:15:42 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายประกันสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายการเงิน

925 กระทู้
925 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย teerayut
ใน ส่ง GL62 รพ....
เมื่อ ԧҤ 20, 2019, 02:27:10 PM

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุข

60 กระทู้
60 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย edsuke4311
ใน เอกสารงบ...
เมื่อ Ҥ 29, 2019, 10:28:31 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nubwo23
ใน Re: ไฟล์เพ...
เมื่อ ѹ¹ 10, 2018, 11:12:03 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย edsuke4311
ใน แนวทางกา...
เมื่อ áҤ 09, 2018, 11:24:35 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่านพัฒนาบุคลากร

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย boytrakan
ใน เอกสารปร...
เมื่อ ԧҤ 26, 2018, 01:14:19 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อนุสรณ์
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ Զع¹ 19, 2019, 10:48:44 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อนุสรณ์
ใน รพ.สต.กุด...
เมื่อ Զع¹ 29, 2018, 03:38:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายทันตสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kalita
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ Զع¹ 05, 2019, 02:32:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ

3952 กระทู้
3948 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รัตกูล
ใน 506 รพ.สต.คำ...
เมื่อ ԧҤ 22, 2019, 03:59:00 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ

155 กระทู้
154 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kalita
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ ԧҤ 22, 2019, 11:47:22 AM

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ สนทนาทั่วไป

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอะไรก็ได้และทุกสิ่งในบอร์ดนี้

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • กลับเข้าสู่บอร์ด

ระบบรับ-ส่งไฟล์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล - ศูนย์กลางข้อมูล

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

506 รพ.สต.คำแคนน้อย โดย รัตกูล (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 22, 2019, 03:59:00 PM
ส่งรายงาน Zero report รพ.สต.เกษม ระหว่างวันท โดย หทัยชนก (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 22, 2019, 03:30:44 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ตากแดดใหม่ โดย ่preeyanuch (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 22, 2019, 01:32:38 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ถ้ำแข้ โดย sayumporn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 22, 2019, 12:22:57 PM
ส่ง 506 รพ.สต.ไหล่ทุ่ง โดย วันดี (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 22, 2019, 12:10:28 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต. กุง โดย kalita (ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ)
ԧҤ 22, 2019, 11:47:22 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ท่าหลวง โดย ท่าหลวง (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 22, 2019, 11:10:23 AM
ส่งรายงาน Zero506 รพ.สต.กุศกร สัปดาห์ที่ โดย kudsakorn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 22, 2019, 10:12:00 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.โนนกุง โดย noy (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 22, 2019, 09:55:57 AM
ส่งรายงาน 506 รพสต.ตระการค่ะ โดย เบียร์ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 22, 2019, 09:40:18 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เวียง โดย teerayut (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 22, 2019, 09:27:02 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.นาพิน โดย พิชญธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 22, 2019, 09:00:24 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ขามเปี้ย โดย Noonim (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 22, 2019, 09:00:02 AM
506.รพ.สต.หนองเต่า โดย หนองเต่า (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 22, 2019, 08:55:32 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ท่าบ่อแบง โดย อัตชัย (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 22, 2019, 08:55:07 AM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.คำสมิง โดย kajeab_kajeab (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 22, 2019, 08:29:53 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กระเดียน โดย ์Nuntiya Pangjay (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 22, 2019, 08:05:08 AM
506 รพ.สต.กุดยาลวน ครับ โดย อนุสรณ์ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 22, 2019, 07:47:33 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต. กุง โดย kalita (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 22, 2019, 07:20:07 AM
ส่ง GL62 รพ.สต.เวียงแก้ไข 20/8/62 โดย teerayut (ฝ่ายการเงิน)
ԧҤ 20, 2019, 02:27:10 PM
ส่งรายงานการเงินเดือน ก.ค 62 แก้ไขล่า โดย Nawinloachi@gmail.com (ฝ่ายการเงิน)
ԧҤ 20, 2019, 11:10:30 AM
ส่ง506 ห้วยฝ้าย โดย รพ.สต.ห้วยฝ้าย (ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ)
ԧҤ 20, 2019, 11:09:55 AM
ส่งรายงานการเงินเดือน ก.ค 62 โดย Nawinloachi@gmail.com (ฝ่ายการเงิน)
ԧҤ 20, 2019, 10:40:11 AM
ส่ง GL กค 62 รพ.สต.ห้วยฝ้าย(แก้) โดย รพ.สต.ห้วยฝ้าย (ฝ่ายการเงิน)
ԧҤ 20, 2019, 08:35:09 AM
GL62 รพ.สต.เป้า เดือน กค 62 โดย kudsakorn (ฝ่ายการเงิน)
ԧҤ 19, 2019, 05:52:50 PM
ส่ง GL62(ก.ค.62 แก้ไข) รพ.สต.เวียง โดย teerayut (ฝ่ายการเงิน)
ԧҤ 19, 2019, 03:56:42 PM
ส่งรายงานการเงินเดือน ก.ค 62 โดย Nawinloachi@gmail.com (ฝ่ายการเงิน)
ԧҤ 19, 2019, 03:36:34 PM
506 รพ.สต.คำแคนน้อย โดย รัตกูล (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 19, 2019, 03:34:02 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เป้า โดย พรพิมล (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 19, 2019, 03:07:40 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ถ้ำแข้ โดย sayumporn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 19, 2019, 02:56:42 PM
506 รพ.สต.กุดยาลวน ครับ โดย อนุสรณ์ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 19, 2019, 01:38:39 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กระเดียน โดย ์Nuntiya Pangjay (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 19, 2019, 01:00:02 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เกษม ระหว่างวันที่ 1 โดย หทัยชนก (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 19, 2019, 12:31:22 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กุง โดย kalita (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 19, 2019, 12:22:27 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เวียง โดย teerayut (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 19, 2019, 10:52:19 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.บ้านแดง โดย watchamon (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 19, 2019, 10:48:51 AM
ส่ง zero รายงาน506 รพ.สต.คำสมิง โดย kajeab_kajeab (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 19, 2019, 10:25:32 AM
Zero506 รพ.สต.กุศกร สัปดาห์ที่ 47 งวดที่ 1 โดย kudsakorn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 19, 2019, 09:43:07 AM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.นาเดื่อ โดย จักราวุธ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 19, 2019, 09:32:39 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ขามเปี้ย โดย Noonim (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
ԧҤ 19, 2019, 09:20:38 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

5147 กระทู้ ใน 5141 หัวข้อ โดย 128 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: junjira
กระทู้ล่าสุด: "506 รพ.สต.คำ..." ( ԧҤ 22, 2019, 03:59:00 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

9 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 11. ออนไลน์มากที่สุด: 103 (ѹ¹ 24, 2018, 02:58:23 AM)