กลุ่มงานบริหาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

22 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sudarat Kanlayawisut
ใน 10.คำสั่งแ...
เมื่อ ¹ 11, 2019, 11:50:33 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุวิมล
ใน แบบฟอร์ม...
เมื่อ áҤ 18, 2018, 09:15:42 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายประกันสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายการเงิน

820 กระทู้
820 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุพัตรา ปาละบุตร
ใน เป้า ไฟล...
เมื่อ Ҥ 21, 2019, 10:20:29 AM

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุข

59 กระทู้
59 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย hs3mnj
ใน เอกสารอน...
เมื่อ ¹ 29, 2019, 11:15:54 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nubwo23
ใน Re: ไฟล์เพ...
เมื่อ ѹ¹ 10, 2018, 11:12:03 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย edsuke4311
ใน แนวทางกา...
เมื่อ áҤ 09, 2018, 11:24:35 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่านพัฒนาบุคลากร

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย boytrakan
ใน เอกสารปร...
เมื่อ ԧҤ 26, 2018, 01:14:19 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kamaporn
ใน ความรู้เ...
เมื่อ áҤ 19, 2018, 03:01:29 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อนุสรณ์
ใน รพ.สต.กุด...
เมื่อ Զع¹ 29, 2018, 03:38:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายทันตสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasikarn
ใน แผนปฏิบั...
เมื่อ Ȩԡ¹ 20, 2018, 11:19:59 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ

3366 กระทู้
3362 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ห้วยฝ้าย
ใน ส่ง506 ห้ว...
เมื่อ Ҥ 21, 2019, 03:17:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ

147 กระทู้
146 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.ห้วยฝ้าย
ใน ส่ง506 ห้ว...
เมื่อ Ҥ 21, 2019, 03:10:34 PM

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ สนทนาทั่วไป

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอะไรก็ได้และทุกสิ่งในบอร์ดนี้

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • กลับเข้าสู่บอร์ด

ระบบรับ-ส่งไฟล์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล - ศูนย์กลางข้อมูล

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ส่ง506 ห้วยฝ้าย โดย รพ.สต.ห้วยฝ้าย (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 21, 2019, 03:17:47 PM
ส่ง506 ห้วยฝ้าย โดย รพ.สต.ห้วยฝ้าย (ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ)
Ҥ 21, 2019, 03:10:34 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กระเดียน โดย ์Nuntiya Pangjay (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 21, 2019, 11:29:12 AM
506 คำแคนน้อย โดย รัตกูล (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 21, 2019, 10:51:29 AM
ส่ง506 รพ.สต.โนนกุง โดย nonkung (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 21, 2019, 10:23:06 AM
เป้า ไฟล์แก้ไขสมบูรณ์ โดย สุพัตรา ปาละบุตร (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 21, 2019, 10:20:29 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.บ้านแดง (Zero report ) โดย watchamon (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 21, 2019, 09:32:53 AM
ส่ง 506 รพ.สต.ไหล่ทุ่ง โดย ไหล่ทุ่ง (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 21, 2019, 09:11:34 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.สะพือ โดย ติงลี่ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 21, 2019, 09:05:47 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.โพนเมือง โดย Thipmunin (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 21, 2019, 08:48:07 AM
รายงาน 506 รพ.สต.ใหม่เจริญ โดย ปิยธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 21, 2019, 08:24:13 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ตากแดดใหม่ โดย ่preeyanuch (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 21, 2019, 08:16:31 AM
506 รพ.สต.โคกน้อย โดย Nawinloachi@gmail.com (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 21, 2019, 08:14:07 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.คอนสาย 16พ.ค.62 - 19พ.ค.62 โดย ประภัสสร (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 21, 2019, 07:53:43 AM
ส่งรายงาน Zero report รพ.สต.เกษม ระหว่างวันท โดย หทัยชนก (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 20, 2019, 01:35:59 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ถ้ำแข้ โดย sayumporn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 20, 2019, 01:11:04 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.โนนกุง โดย noy (ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ)
Ҥ 20, 2019, 10:58:36 AM
รพ.สต.นาเดื่อ ส่ง 506 ค่ะ โดย นิตยา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 20, 2019, 10:39:08 AM
Zero506 รพ.สต.กุศกร สัปดาห์ที่ 34 งวดที่ 1 โดย kudsakorn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 20, 2019, 10:17:53 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ท่าหลวง โดย ท่าหลวง (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 20, 2019, 10:10:52 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต. กุง โดย kalita (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 20, 2019, 09:58:39 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กุดยาลวน โดย อนุสรณ์ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 20, 2019, 09:44:06 AM
รายงาน 506 รพ.สต.นาพิน โดย พิชญธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 20, 2019, 09:07:27 AM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.บ่อหิน โดย มนธิรา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 20, 2019, 08:31:12 AM
ส่งGL เดือน เม.ย.ุ62 รพ.สตเป้า โดย nouy (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 19, 2019, 07:58:51 PM
โคกน้อย แก้ไขสมบูรณ์ โดย สุพัตรา ปาละบุตร (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 17, 2019, 03:20:09 PM
เวียง แก้ไขสมบูรณ์ โดย สุพัตรา ปาละบุตร (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 17, 2019, 03:19:18 PM
คอนสาย แก้ไขสมบูรณ์ โดย สุพัตรา ปาละบุตร (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 17, 2019, 03:18:18 PM
คำสมิง แก้ไขสมบูรณ์ โดย สุพัตรา ปาละบุตร (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 17, 2019, 03:17:15 PM
GL62_03661 รพ.สต.กุศกร เดือน เมษายน 2562 โดย kudsakorn (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 17, 2019, 02:48:49 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต. กุง โดย kalita (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 17, 2019, 10:17:46 AM
ส่งรายงานการเงินเดือน เม.ย 62 โดย Nawinloachi@gmail.com (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 17, 2019, 10:06:26 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เกษม ระหว่างวันที่ 1 โดย หทัยชนก (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 17, 2019, 09:44:06 AM
506 รพ.สต.หนองเต่า โดย หนองเต่า (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 17, 2019, 09:30:37 AM
ส่งรายงาน Gl รพ.สต.บ่อหิน เดือน เม.ษ.62 โดย Komkrit Boonsom (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 16, 2019, 05:00:49 PM
Gl คอนสาย 16 พค 2562 โดย kudsakorn (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 16, 2019, 03:47:31 PM
506 คำแคนน้อย โดย รัตกูล (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 16, 2019, 02:30:46 PM
ส่ง 506 รพ.สต.ไหล่ทุ่ง โดย ไหล่ทุ่ง (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 16, 2019, 12:47:28 PM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.นาเดื่อ โดย จักราวุธ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 16, 2019, 12:40:12 PM
ส่ง GL ธ.ค.61-เม.ย.62 ตากแดดแก้ไขล่าสุดค่ะ โดย อรดี (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 16, 2019, 11:56:34 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

4444 กระทู้ ใน 4438 หัวข้อ โดย 128 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: junjira
กระทู้ล่าสุด: "ส่ง506 ห้ว..." ( Ҥ 21, 2019, 03:17:47 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

11 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 12. ออนไลน์มากที่สุด: 103 (ѹ¹ 24, 2018, 02:58:23 AM)