กลุ่มงานบริหาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

23 กระทู้
23 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasikarn
ใน รพ.สต.กระ...
เมื่อ Զع¹ 05, 2019, 12:00:51 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุวิมล
ใน แบบฟอร์ม...
เมื่อ áҤ 18, 2018, 09:15:42 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายประกันสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายการเงิน

992 กระทู้
992 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pensri
ใน ส่ง GL ก.ย.62 ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:20:27 AM

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุข

60 กระทู้
60 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย edsuke4311
ใน เอกสารงบ...
เมื่อ Ҥ 29, 2019, 10:28:31 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nubwo23
ใน Re: ไฟล์เพ...
เมื่อ ѹ¹ 10, 2018, 11:12:03 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย edsuke4311
ใน แนวทางกา...
เมื่อ áҤ 09, 2018, 11:24:35 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่านพัฒนาบุคลากร

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย boytrakan
ใน เอกสารปร...
เมื่อ ԧҤ 26, 2018, 01:14:19 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อนุสรณ์
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ Զع¹ 19, 2019, 10:48:44 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อนุสรณ์
ใน รพ.สต.กุด...
เมื่อ Զع¹ 29, 2018, 03:38:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายทันตสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kalita
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ ԧҤ 29, 2019, 09:53:50 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ

4273 กระทู้
4269 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปิยธิดา
ใน รายงาน 506 ...
เมื่อ Ҥ 17, 2019, 03:53:55 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ

159 กระทู้
158 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Thidarat
ใน สงรายงาน...
เมื่อ Ҥ 17, 2019, 08:50:42 AM

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ สนทนาทั่วไป

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอะไรก็ได้และทุกสิ่งในบอร์ดนี้

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • กลับเข้าสู่บอร์ด

ระบบรับ-ส่งไฟล์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล - ศูนย์กลางข้อมูล

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ส่ง GL ก.ย.62 รพ.สต. คำสมิง แก้ไข ส.ค. 62 ด้วย โดย pensri (ฝ่ายการเงิน)
วันนี้ เวลา 11:20:27 AM
รายงาน 506 รพ.สต.ใหม่เจริญ โดย ปิยธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 17, 2019, 03:53:55 PM
ส่งGL เดือน ก.ย. 62 รพ.สตเป้า โดย nouy (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 17, 2019, 03:40:19 PM
506 รพ.สต.กุดยาลวน ครับ โดย อนุสรณ์ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 17, 2019, 11:59:57 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.บ้านแดง (Zeroreport) โดย watchamon (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 17, 2019, 10:58:15 AM
ส่งรายงาน 506 (Zero report) รพ.สต.คอนสาย 14 ต.ค.-16 ต. โดย ประภัสสร (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 17, 2019, 10:51:08 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.นาพิน โดย พิชญธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 17, 2019, 10:31:47 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เวียง โดย teerayut (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 17, 2019, 09:44:18 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ถ้ำแข้ โดย sayumporn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 17, 2019, 09:29:52 AM
506 รพ.สต.หนองเต่า โดย หนองเต่า (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 17, 2019, 09:17:18 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ขามเปี้ย โดย Noonim (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 17, 2019, 09:14:41 AM
ส่งรายงาน 506 (Zero Report) รพ.สต.ท่าหลวง โดย ท่าหลวง (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 17, 2019, 08:55:25 AM
สงรายงาน 506 รพ.สต.ไหล่ทุ่ง โดย Thidarat (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 17, 2019, 08:51:09 AM
สงรายงาน 506 รพ.สต.ไหล่ทุ่ง โดย Thidarat (ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ)
Ҥ 17, 2019, 08:50:42 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ตากแดดใหม่ โดย ่preeyanuch (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 17, 2019, 08:42:40 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กุศกร โดย kudsakorn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 16, 2019, 03:04:49 PM
ส่ง GLก.ย62 รพ.สต.กระเดียน โดย Nuntiya (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 16, 2019, 02:39:18 PM
รพ.สต.ท่าบ่อแบง ส่ง GL เดือน สคและ กย62 แ โดย อัตชัย (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 16, 2019, 02:14:03 PM
GL62_03661 รพ.สต.กุศกร เดือน กันยายน 2562 ส่งใ โดย kudsakorn (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 16, 2019, 02:09:39 PM
ส่งรายงานการเงินเดือน ก.ย 62 โดย Nawinloachi@gmail.com (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 16, 2019, 02:01:27 PM
รพ.สต.ท่าบ่อแบง ส่ง GL เดือน สค.และกย62 โดย อัตชัย (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 16, 2019, 12:37:37 PM
ส่งGL เดือน ก.ย. 62 โนนกุง โดย nonkung (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 16, 2019, 11:31:05 AM
GL รพ.สต.คำแคนน้อย โดย รัตกูล (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 16, 2019, 10:32:55 AM
ส่งGlคอนสาย กันยายน โดย P03663 (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 15, 2019, 10:02:55 PM
404,407 เดือน ก.ย.62 รพ.สต.กุดยาลวน โดย ปิ่นนภา (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 15, 2019, 06:10:48 PM
GL รพ.สต.กุดยาลวน เดือน ก.ย 62 โดย ปิ่นนภา (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 15, 2019, 06:10:11 PM
รายงานGL.ก.ย.62-รพ.สต.กุง-14257 โดย kung (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 15, 2019, 02:59:37 PM
ส่ง GL ก.ย.62 ตากแดด ค่ะ โดย อรดี (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 15, 2019, 12:28:44 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กระเดียน โดย ์Nuntiya Pangjay (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 15, 2019, 11:50:19 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เกษม ระหว่างวันที่ 7 โดย หทัยชนก (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 15, 2019, 11:39:57 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.คำสมิง โดย pensri (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 15, 2019, 11:36:50 AM
ส่ง GL62 รพ.สต.นาพิน เดือน ก .ย. 62 ไฟล์แก้ไ โดย พิชญธิดา (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 15, 2019, 11:09:09 AM
ส่ง รง.506 รพ.สต.เซเป็ด โดย วัฒนา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 15, 2019, 11:05:58 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.บ้านแดง (Zeroreport) โดย watchamon (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 15, 2019, 10:43:35 AM
GL62_03661 รพ.สต.กุศกร เดือน กันยายน 2562 โดย kudsakorn (ฝ่ายการเงิน)
Ҥ 15, 2019, 10:16:51 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ขามเปี้ย โดย Noonim (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 15, 2019, 10:11:44 AM
ส่ง 506 รพ.สต.ไหล่ทุ่ง โดย วันดี (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 15, 2019, 09:33:14 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.โนนกุง โดย noy (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 15, 2019, 09:22:52 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เวียง โดย teerayut (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 15, 2019, 08:45:57 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต. กุง โดย kalita (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Ҥ 15, 2019, 08:35:06 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

5540 กระทู้ ใน 5534 หัวข้อ โดย 128 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: junjira
กระทู้ล่าสุด: "ส่ง GL ก.ย.62 ..." ( วันนี้ เวลา 11:20:27 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

8 บุคคลทั่วไป, 1 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
pensri

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 13. ออนไลน์มากที่สุด: 103 (ѹ¹ 24, 2018, 02:58:23 AM)