กลุ่มงานบริหาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

23 กระทู้
23 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย sasikarn
ใน รพ.สต.กระ...
เมื่อ Զع¹ 05, 2019, 12:00:51 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุวิมล
ใน แบบฟอร์ม...
เมื่อ áҤ 18, 2018, 09:15:42 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายประกันสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายการเงิน

1262 กระทู้
1262 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย พิชญธิดา
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ Զع¹ 02, 2020, 10:07:44 AM

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุข

60 กระทู้
60 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย edsuke4311
ใน เอกสารงบ...
เมื่อ Ҥ 29, 2019, 10:28:31 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nubwo23
ใน Re: ไฟล์เพ...
เมื่อ ѹ¹ 10, 2018, 11:12:03 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย edsuke4311
ใน แนวทางกา...
เมื่อ áҤ 09, 2018, 11:24:35 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่านพัฒนาบุคลากร

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย boytrakan
ใน เอกสารปร...
เมื่อ ԧҤ 26, 2018, 01:14:19 PM

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อนุสรณ์
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ Զع¹ 19, 2019, 10:48:44 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อนุสรณ์
ใน รพ.สต.กุด...
เมื่อ Զع¹ 29, 2018, 03:38:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายทันตสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kalita
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ ԧҤ 29, 2019, 09:53:50 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ

5819 กระทู้
5815 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phakhamon
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ วันนี้ เวลา 09:47:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ

177 กระทู้
176 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย หนองเต่า
ใน 506 รพ.สต.หน...
เมื่อ ¹ 30, 2020, 08:55:18 AM

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ สนทนาทั่วไป

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอะไรก็ได้และทุกสิ่งในบอร์ดนี้

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • กลับเข้าสู่บอร์ด

ระบบรับ-ส่งไฟล์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล - ศูนย์กลางข้อมูล

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

ส่งรายงาน 506 รพ.สต.สะพือ โดย phakhamon (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 09:47:43 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต. กุง โดย kalita (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 09:45:26 AM
506 รพ.สต.กุดยาลวน โดย ปิ่นนภา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 09:36:17 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.คำสมิง โดย pensri (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 09:34:17 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ท่าหลวง โดย ท่าหลวง (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 09:31:32 AM
ส่งรายงาน Zero report รพ.สต.เกษม ระหว่างวันท โดย หทัยชนก (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 09:23:59 AM
ส่งรง.506 รพ.สต.ห้วยฝ้าย โดย รพ.สต.ห้วยฝ้าย (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 09:01:27 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.บ้านแดง (Zeroreport) โดย watchamon (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 09:00:49 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.โนนกุง โดย noy (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 09:00:47 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เป้า โดย ปิยธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 08:52:40 AM
สงรายงาน 506 รพ.สต.ไหล่ทุ่ง โดย Thidarat (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 08:44:52 AM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.บ่อหิน โดย มนธิรา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 08:34:18 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ตากแดดใหม่ โดย ่preeyanuch (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 08:29:36 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เซเป็ด โดย Jeerasak (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
วันนี้ เวลา 08:26:32 AM
ส่งรายงาน GL.63 รพ.สต.นาพิน พ.ค.63 โดย พิชญธิดา (ฝ่ายการเงิน)
Զع¹ 02, 2020, 10:07:44 AM
รายงาน 506 รพ.สต.ใหม่เจริญ โดย Wandee432 (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 01, 2020, 03:49:05 PM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กุง โดย kalita (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 01, 2020, 12:13:37 PM
ส่งรายงาน Zero report รพ.สต.เกษม ระหว่างวันท โดย หทัยชนก (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 01, 2020, 11:59:40 AM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.นาเดื่อ โดย จักราวุธ (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 01, 2020, 10:44:48 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กระเดียน โดย ์Nuntiya Pangjay (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 01, 2020, 10:21:52 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ขามเปี้ย โดย Noonim (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 01, 2020, 10:05:14 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.สะพือ โดย phakhamon (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 01, 2020, 10:02:58 AM
รายงาน 506 รพ.สต.นาพิน โดย พิชญธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 01, 2020, 09:48:22 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.กุศกร โดย kudsakorn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 01, 2020, 09:42:41 AM
ส่ง 506 (Zero report) รพ.สต.คำสมิง โดย pensri (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 01, 2020, 09:40:31 AM
506 คำแคนน้อย โดย รัตกูล (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 01, 2020, 09:37:24 AM
506 รพ.สต.หนองเต่า โดย หนองเต่า (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 01, 2020, 09:29:43 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ถ้ำแข้ โดย sayumporn (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 01, 2020, 09:20:28 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.โนนกุง โดย noy (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 01, 2020, 09:20:16 AM
ส่งรายงาน 506 (Zero Report) รพ.สต.ท่าหลวง โดย ท่าหลวง (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 01, 2020, 09:20:06 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.บ้านแดง โดย watchamon (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 01, 2020, 08:59:36 AM
สงรายงาน 506 รพ.สต.ไหล่ทุ่ง โดย Thidarat (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 01, 2020, 08:57:51 AM
ส่งรายงาน506 รพ.สต.บ่อหิน โดย มนธิรา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 01, 2020, 08:54:48 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ท่าบ่อแบง วันที่ 28 พ โดย อัตชัย (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 01, 2020, 08:51:17 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เป้า โดย ปิยธิดา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 01, 2020, 08:45:53 AM
506 รพ.สต.กุดยาลวน โดย ปิ่นนภา (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 01, 2020, 08:39:22 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ตากแดดใหม่ โดย ่preeyanuch (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 01, 2020, 08:38:39 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.เซเป็ด โดย Jeerasak (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 01, 2020, 08:36:54 AM
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.คอนสาย 28 พ.ค.63-31 พ.ค .63 โดย ประภัสสร (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 01, 2020, 08:27:36 AM
ส่งรง.506 รพ.สต.ห้วยฝ้าย โดย รพ.สต.ห้วยฝ้าย (ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ)
Զع¹ 01, 2020, 08:17:57 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

7374 กระทู้ ใน 7368 หัวข้อ โดย 131 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: Jeerasak
กระทู้ล่าสุด: "ส่งรายงา..." ( วันนี้ เวลา 09:47:43 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

11 บุคคลทั่วไป, 4 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
phakhamon, kalita, ปิ่นนภา, pensri

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 16. ออนไลน์มากที่สุด: 167 (ѹҤ 10, 2019, 05:56:29 AM)