ระบบรับ-ส่งไฟล์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ => ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ => ข้อความที่เริ่มโดย: edsuke4311 ที่ ธันวาคม 06, 2017, 01:52:23 pm

หัวข้อ: ให้ประเมินตนเองเอกสารประเมินตนเองï
เริ่มหัวข้อโดย: edsuke4311 ที่ ธันวาคม 06, 2017, 01:52:23 pm
เรียน รพสต ทุกแห่ง ขอให้ประเมินตนเองตามคูมมือเอกสารประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพรพสต.ติดดาวปี61 ส่งภายในวันที่ 8 ธันวาคมก่อนเวลา 12.00น