ระบบรับ-ส่งไฟล์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
133
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
10731
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
10725
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
4
ออนไลน์มากที่สุด:
235 - กุมภาพันธ์ 14, 2022, 12:15:17 pm
ออนไลน์วันนี้:
5
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.38
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
6.92
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
6.92
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
15
สมาชิกล่าสุด:
tidarat
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
19.15
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:0

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ
8687
ฝ่ายการเงิน
1722
ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ
205
ฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุข
60
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
24
ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
10
ฝ่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
6
ฝ่านพัฒนาบุคลากร
5
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
4
ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
4

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

ส่งรายงาน506ที่นี่ คลิ๊กแล้วเลือกตอบ
4
ไฟล์เพลงประกอบวันอสม61
1
ข้อมูลผ็ป่วย DM,HT ปี 2561 จากพี่ อิ๋ว เพื่
1
ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง DMและ HT ของปี 2560 ทีนำ
0
หนังสือแจ้งอนุมัติค่าเสื่อม
0
ส่งรายงาน506 รพ.สต.บ่อหิน
0
ส่งรายงาน 506 รพ.สต.ตากแดด ใหม่
0
ส่งรายงานการเงิน GL 61 รพ.สต.นาพิน เดือน
0
ให้ประเมินตนเองเอกสารประเมินตนเองï
0
รพ.สตท่าบ่อแบง ส่งGL เดือน พฤศจิกายน 6
0

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

ออนไลน์นานที่สุด

junjira
3วัน 3นาที
สุพัตรา ปาละบุตร
1วัน 14ชั่วโมง 30นาที
Narinthip
1วัน 9ชั่วโมง 5นาที
อัตชัย
15ชั่วโมง 29นาที
รัตกูล
14ชั่วโมง 16นาที
ท่าหลวง
13ชั่วโมง 4นาที
kudsakorn
11ชั่วโมง 54นาที
รพ.สต.ห้วยฝ้าย
11ชั่วโมง 32นาที
ประภัสสร
10ชั่วโมง 50นาที
หทัยชนก
10ชั่วโมง 40นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2022 14 14 20 235
ตุลาคม 2022 0 0 2 5
กันยายน 2022 0 0 10 51
สิงหาคม 2022 0 0 0 43
กรกฎาคม 2022 0 0 0 35
มิถุนายน 2022 0 0 1 91
พฤษภาคม 2022 0 0 1 71
เมษายน 2022 0 0 2 59
มีนาคม 2022 1 1 2 95
กุมภาพันธ์ 2022 8 8 0 235
มกราคม 2022 5 5 2 67
* 2021 1883 1883 53 62
ธันวาคม 2021 1 1 0 35
พฤศจิกายน 2021 3 3 1 45
ตุลาคม 2021 8 8 0 44
กันยายน 2021 19 19 3 61
สิงหาคม 2021 191 191 4 62
กรกฎาคม 2021 239 239 5 55
มิถุนายน 2021 221 221 5 44
พฤษภาคม 2021 251 251 4 39
เมษายน 2021 245 245 19 37
มีนาคม 2021 250 250 4 44
กุมภาพันธ์ 2021 231 231 3 37
มกราคม 2021 224 224 5 45
* 2020 2799 2799 178 82
ธันวาคม 2020 229 229 5 78
พฤศจิกายน 2020 122 122 6 53
ตุลาคม 2020 247 247 20 47
กันยายน 2020 222 222 8 45
สิงหาคม 2020 253 253 8 67
กรกฎาคม 2020 229 229 14 20
มิถุนายน 2020 252 252 17 20
พฤษภาคม 2020 217 217 13 16
เมษายน 2020 264 264 20 34
มีนาคม 2020 249 249 34 62
กุมภาพันธ์ 2020 243 243 15 40
มกราคม 2020 272 272 18 82
* 2019 2816 2816 220 167
ธันวาคม 2019 226 226 32 167
พฤศจิกายน 2019 251 251 44 79
ตุลาคม 2019 219 219 26 33
กันยายน 2019 227 227 1 19
สิงหาคม 2019 233 233 4 26
กรกฎาคม 2019 242 242 2 19
มิถุนายน 2019 210 210 3 20
พฤษภาคม 2019 248 248 10 31
เมษายน 2019 238 238 21 33
มีนาคม 2019 224 224 17 24
กุมภาพันธ์ 2019 224 224 26 33
มกราคม 2019 274 274 34 45
* 2018 4468 4475 122 103
ธันวาคม 2018 1164 1164 46 49
พฤศจิกายน 2018 259 259 9 20
ตุลาคม 2018 266 266 15 11
กันยายน 2018 283 284 16 103
สิงหาคม 2018 312 312 4 12
กรกฎาคม 2018 323 323 5 11
มิถุนายน 2018 288 288 2 9
พฤษภาคม 2018 307 308 5 11
เมษายน 2018 317 317 1 13
มีนาคม 2018 342 342 1 13
กุมภาพันธ์ 2018 292 297 5 10
มกราคม 2018 315 315 13 21
* 2017 241 241 83 13
ธันวาคม 2017 241 241 83 13