ฝ่านพัฒนาบุคลากร

หัวข้อ

(1/1)

[1] เอกสารประกอบการลาศึกษาต่อ

[2] หนังสือแจ้งอนุมัติ ผบก./ผบต.61

[3] Link ปรับปรุงข้อมูลบุคลากร 61

[4] หนังสือแจ้งอบรม ผบก/ผบต ปี61

[5] แบบประเมินสมรรถนะบุคลากร ปีงบฯ61

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม