กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ > ฝ่ายยุทธศาสตร์สาธารณสุข

เอกสารอนุมัติค่าเสื่อม 2562 คำสมิง 2 ชุà

(1/1)

hs3mnj:
ส่งเอกสารอนุมัติค่าเสื่อม 2562 คำสมิง 2 ชุด

1.อนุมัติเบิกจ่ายค่าเสื่อม คสล. รพสต.คำสมิง  งบ20%สสจ.ลำดับที่ 41
2.อนุมัติเบิกจ่ายค่าเสื่อม เครื่องพิมพ์ฉลากยา รพสต.คำสมิง  งบ70%สสจ.ลำดับที่ 41

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม